İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

AB KONSEYİ, AB’NİN ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YILININ BEŞ ÖNCELİĞİNİ BELİRLEDİ

26-27 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde AB Konseyi, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak yasama çalışmaları için beş maddeden oluşan öncelikler listesini oluşturdu. Söz konusu öncelikler, daha fazla istihdamın sağlanması ve daha güçlü ekonomiler; vatandaşların haklarının güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi; güvenli bir enerji ve iklim politikası; temel özgürlüklerin korunduğu güvenli bir alan ve uluslararası sistemde etkili ortak eylem olarak sıralandı.

Hatırlanacağı gibi, 26-27 Haziran tarihlerinde toplanan AB Konseyi, Parlamento, Komisyon ve Konsey arasında gelecekte işbirliğinin şekillenmesi açısından “tarihi” olarak nitelendiriliyor. Konsey son toplantısında ayrıca Jean-Claude Juncker’i Komisyon Başkanı olarak Avrupa Parlamentosu’na önerdi; AB’nin gelecek beş yılının stratejik önceliklerini belirledi ve Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile ortaklık anlaşmaları imzaladı.

AB çalışmalarına rehberlik edecek beş temel önceliğe ilişkin alınacak önlemler AB Konsey'inde detaylandırılmadı. Konsey kararını açıklayan AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, beş önceliği sıraladı ve söz konusu önceliklerin Avrupalıların AB'den beklentilerini karşılamayı hedefleyen ve özellikle ekonomik konuları ön planda tutan bir “stratejik program” niteliğinde olduğunu belirtti. Van Rompuy, AB liderleri arasında reformlar ile mali konsolidasyonun sürmesi ve aynı zamanda gelecekte büyümenin sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliği olduğunu söyledi. Her iki konunun sağlıklı bir ekonomi için elzem olduğunu hatırlatan AB Konseyi Başkanı, mali disiplinin korunması ve büyümenin desteklenmesi arasında bir denge sağlanabilmesi hedefine uygun seçenekler sunan AB’nin mevcut mali çerçevesine riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

İstihdam, büyüme ve rekabet sağlayan bir Birlik

AB Konseyi sonuç bildirgesinde yavaş büyüme, yüksek işsizlik, yetersiz kamu ve özel yatırım, makroekonomik dengesizlikler, kamu borç ve rekabet eksikliği gibi başlıkların önemli güçlükler olarak AB’nin gündeminde yerini koruduğuna işaret edildi. AB Konseyi bu alandaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla büyümeye teşvik yatırımı artırmak, daha fazla ve daha iyi istihdam yaratmak ve rekabet için reformları teşvik etmek gibi “cesur” adımlar atılması gerektiği kararını aldı.

Konsey önümüzdeki beş yıl boyunca bu alanda Birliğin önceliklerini: özellikle genç işsizliğe karşı mücadeleyi artırmak suretiyle becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olmak ile vergi kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı ile mücadele ederek adaletin sağlanması olarak belirledi.

Vatandaşlarını koruyan ve güçlendiren bir Birlik

Avrupalıların refah sistemlerinin sağlanmasından üye devletlerin sorumlu olmasına karşın, AB üye devletlerinin refah sistemlerinin sağlanması kararlarına saygı gösterilmekle birlikte, AB Konseyi önümüzdeki beş yıl boyunca bu alanda Birliğin önceliklerini: gençlik işsizliğe karşı mücadeleyi artırmak suretiyle becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ile vergi kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı ile mücadele ederek adaletin sağlanması olarak belirledi.

Ortak bir enerji ve iklim politikası

Ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji politikası amaçlayan Konsey, enerji birliği inşa etme yönünde atılması gereken adımları, enerji verimliğinin esas alınması ile bütünleşmiş bir enerji pazarının oluşturulması, tüm AB ülkeleri için enerji güvenliğinin sağlanması ve yeşil enerji anlayışı olarak belirledi.

Özgürlük, güvenlik ve adalet alanında Birlik

Terör ve organize suçlar ile iş yaşamı, evlilik, göç gibi konuların sınır aşan boyutlarını göz önüne alan AB Konseyi, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında,özellikle göçün bütün yönleriyle daha iyi yönetilmesi; insan ticareti, kaçakçılık ve siber suçlar gibi organize suçların önlenmesi ve AB ülkeleri arasında adli işbirliğinin geliştirilmesini tavsiye etti.

Güçlü bir küresel aktör olarak Birlik

AB’nin komşularında en yüksek seviyeye ulaşan istikrarsızlık ve ortakları ile ortak ya da küresel çıkarlarının uyumlaştırılması gerekliliğinin hayati nitelik kazandığı bir dönemde olunduğunu vurgulayan AB Konseyi, gelecek beş yılın dış politika önceliklerini: ticaret, enerji, adalet ve içişleri, kalkınma ve ekonomi politikaları gibi AB’nin dış eylem temel alanlar arasında koordinasyon ve uyumu geliştirerek AB’nin nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak; Akdeniz, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa kıtasında istikrar, refah ve demokrasiyi teşvik ederek AB’yi bölgesinde güçlü bir ortak kılmak; küresel stratejik ortaklar ile birçok alanda işbirliği geliştirmek ve ortak güvenlik ve savunma politikasını güçlendirerek, küresel düzeyde AB’nin taahhütlerini ve sorumluluklarını yerine getirmek olarak sıraladı.

AB Konseyi’nin gelecek toplantısının 16 Temmuz tarihinde yapılması ve toplantıda AB Konsey Başkanlığı ve diğer üst düzey pozisyonların yeni sahiplerinin görüşülmesi öngörülüyor.