İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

AVRUPA KOMİSYONU’DAN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN İKİ YENİ TEBLİĞ

Avrupa Komisyonu, 1 Temmuz 2014 tarihinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin iki tebliğ sundu. İlk olarak AB’de fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin bir Eylem Planı hazırlayan Avrupa Komisyonu, ikinci olarak, üçüncü ülkelerde fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bir Strateji Belgesi sundu.

Eylem Planı’nda öncelikli olarak sahtecilik ile mücadele konusunu ele alan Avrupa Komisyonu, söz konusu plan ile ekonomiyi ve iç pazarı korumayı hedefliyor. Komisyon açıkladığı tebliğde, AB genelinde patent ihlaline dayalı geniş çaplı kaçakçılığın faal ve sıklıkla organize suçlarla bağlantılı olduğunu işaret etti. Bu durumun, AB ekonomisinde önemli bir rol oynayan bilgiye dayalı endüstriler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonu, şirketlerin, üretici ve tüketicilerin daha etkin olarak korunmasını amaçlıyor ve bu kapsamda yasadışı aktivitelerin saptanması ve önlenmesi için bir takım önlemler öngörüyor.

Eylem Planı, internet üzerindeki sahtecilikle mücadele kapsamında ilgili taraflarla internet ticaretine yansıyan tüm sahtecilik faaliyetlerinin sonlandırılması içi görüşmeler yapılmasını, böylelikle, fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek gelir elde eden kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Tüketiciye yönelik olarak bazı önlemler alınmasını öngören Eylem Planı bu kapsamda sahte mal kullanımının önlenmesi ile güvenlik ve sağlık bakımından zararlı bulunan ürünlerin kullanılmaması konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar ve Finansal Düzenlemelerden Sorumlu Üyesi Michael Barnier, fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesi sonucunda kişilerin cezalandırılması yerine tebliğ edilen Eylem Planı ile “paranın izlenmesi” yaklaşımının benimsenmesi; ticari bağlamda, patent ihlali yapan kimselerin gelirlerinden mahrum bırakılmasının asıl hedef olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu üçüncü ülkelere fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik sunduğu Strateji ile fikri mülkiyet hakları ihlallerine karşı sürdürülen çok uluslu mücadelenin devam ettirilmesi ve uluslararası çerçevedeki ticaret anlaşmalarının oluşturulmasını hedefliyor. Söz konusu strateji ile AB, kendi sınırları dışında da fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir adım atmakla beraber, bu haklardan etkilenen kişilerin haklarını güvence altına alınmasının evrensel boyutta sağlanmasını amaçlıyor. AB, açıkladığı stratejide aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki KOBİ’lerin ve diğer hak sahiplerinin haklarını korumak amacıyla o ülkelerde fikri mülkiyeti korumaya yönelik ofislerin açılmasını ve fikri mülkiyet haklarının önemi ve işleyişine yönelik teknik destek programlarının sunulmasını öneriyor.