İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

AB, KOBİ’LER İÇİN BİR YEŞİL EYLEM PLANI OLUŞTURUYOR

Avrupa Komisyonu, 2 Temmuz’da ilan edilen döngüsel ekonomi paketi kapsamında, çevresel zorunlulukları iş fırsatlarına dönüştürmek üzere KOBİ’leri teşvik eden bir eylem planı önerdi. Bu yeşil eylem planı (GAP-Green Action Plan), yeşil büyümenin, kaynağında verimli ve düşük karbonlu Avrupa ekonomisinde uzun süreli bir ekonomik kalkınmayı garanti etmedeki rolüne dikkat çekiyor. GAP, ileriye dönük hedef ve eylem planlarını farklı alanlarda sunuyor.

Bunların ilki kaynakların verimli kullanımı için Avrupa mükemmeliyet merkezi kurmayı ve bu alanda Avrupa’da bulunan çeşitli eylem ve programlar hakkında şirketlerin bilgilendirilmesidir. Aynı zamanda, kaynak verimliliği ve Avrupa ve ABD’deki KOBİ’ler arasındaki yeşil pazarlar üzerine bir Eurobarometre anketi hazırlanması da amaçlanıyor. Bu alanda Avrupa İşletmeler Ağı, kaynak verimliliğinin faydaları konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi için farkındalığı arttıran eylemlerle bir Avrupa Kaynak Verimliliği Kampanyası düzenlemek için teşvik edilecek ve Avrupa Yapısal Fonları ve diğer başka programlarla desteklenecek.

Eylem planı önerilen ikinci alan ise, her çeşit ekolojik yeniliği desteklemeyi, enerji ve kaynak verimliliği için yeni iş modellerine sunulacak LIFE programı desteği ve yeşil iş girişimleri yoluyla yeşil girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve ortaklıkları kolaylaştırmayı amaçlayan yeşil girişimciliktir. Komisyon, bu alanda KOBİ’leri yeşil değer zincirlerinin sunduğu fırsatlar konusunda bilgilendirmeyi de planlıyor.

Yeşil pazarlara erişim, bir sonraki eylem planının önerildiği alandır. Daha yeşil bir Avrupa iç pazarını destekler; yeşil girişimciler için uluslar arası pazara erişimi ve Avrupa KOBİ’leriyle işbirliği yoluyla ortak ülkelerde kaynak verimlilik teknolojilerinin güncellenmesini kolaylaştırır. KOBİ’lerin küresel değer zincirlerinde daha aktif olması için daha geniş bir uluslar arası işbirliğine ihtiyaç duyuluyor.

Avrupa düzeyinde GAP, Avrupa standardizasyon kuruluşlarını döngüsel ekonominin hedeflerini göz önünde bulundurmaya teşvik etmesi, aynı zamanda küresel pazarlara girmeyi amaçlayan ekolojik girişimci KOBİ’ler lehine, yurtdışı hedefler için destek sağlamayı da amaçlıyor. GAP, ayrıca COSME programının finansal araçlarını temel alıyor.

Son eylem planı, iyi yönetim önlemlerini içeriyor. Komisyon tarafından sunulan eylemlerin güncellenmesi ve denetlenmesini garanti altına alıyor. Aynı zamanda bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde koordinasyon ve iş birliğini destekliyor. Son olarak, en iyi uygulamanın değişimini kolaylaştırmak için, KOBİ temsilciler ağı kullanılması amaçlanıyor.