İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

Avrupa Komisyonu yeşil istihdam girişimini açıkladı

Avrupa Komisyonu 2 Temmuz tarihinde, yeşil istihdama ilişkin hazırladığı girişimini açıkladı. Basın toplantısında konuşan İstihdam ve Sosyal Politikadan Sorumlu Komisyon Üyesi László Andor, bu girişimin amacının istihdamı yeşil gündeme tam olarak entegre etmek ve iş piyasası politika ve araçlarının ekonominin yapısal dönüşümünü desteklemesi için istihdam ile yeşil büyüme politikalarını daha iyi koordine etmek olduğunu belirtti. Hazırlanan girişimde yer alan mevzuat tekliflerinin istihdam yaratma açısından çok önemli olduğunu açıklayan Andor, atık yönetimine ilişkin sundukları uygulama mevzuatı önerilerinin 400 binden fazla, mevcut düzenlemelerin de gözden geçirilmesiyle birlikte ek 180 bin olmak üzere yakın gelecekte 600 bin yeni iş yaratılacağını ifade etti ve bu öngörülerinin başarılı olabilmesi için üye ülkelerin istihdam politikalarını çevre, iklim ve enerji politikalarıyla entegre etmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Komisyon’un yeşil girişimi, yeşil ekonominin gerektirdiği yeni iş becerileri konusunda çalışanların eğitiminin desteklenmesi; vergilerin çevre kirliliğinin önlenmesi amacına kaydırılması ve girişimciliğin, sosyal işletmelerin ve yeşil kamu alımı politikalarının desteklenmesi; Avrupa sömestrsinin bir parçası olarak istihdam piyasasında yeşil ekonominin etkilerinin değerlendirilmesinin ve izlenmesinin geliştirilmesi; bu politikaların tartışılması ve uygulanması sürecine sosyal tarafların dahil edilmesi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin arttırılması gibi konularda üye ülkelere çeşitli tavsiyeleri içeriyor.