İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

Son on yılda AB’deki hizmet fazlası 4 katına çıktı

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın Haziran 2014’te açıkladığı verilere göre, 2013 yılında, AB 173 milyar avro değerinde hizmet ticareti fazlası kaydetti ve tüm önemli ticaret ortaklarıyla hizmet ticaret fazlası verdi. AB’nin kaydettiği en büyük hizmet ticareti fazlası İsviçre (21 milyar avro) ile iken, İsviçre’yi takip eden ülkelerin başında Rusya (15 milyar), ABD ve Çin (12 milyar), Japonya (9 milyar), Brezilya (8 milyar) ve Kanada (6 milyar) yer alıyor.

AB’nin en önemli hizmet ihracat pazarı yüzde 23’lük payı ile ABD iken, ABD’yi İsviçre (yüzde 12), Çin (yüzde 5) Rusya (yüzde 4) ve Japonya (yüzde 3) izliyor. İthalatta da, önem açısından söz konusu ülkeler aynı sırayı takip ettikleri gözleniyor.

AB’nin uluslararası hizmet ticareti son on yılda oldukça büyüdüğü dikkat çekiyor. Örneğin, AB’nin üçüncü ülkelere yaptığı ihracat 2004 ve 2013 yılları arasında 367 milyar avrodan 684 milyar avroya; ithalatı ise 321 milyar avrodan 511 milyar avroya yükseldi. Aynı yıllar içinde, AB’nin hizmetler dengesindeki kaydettiği fazla ise 45 milyar avrodan 173 milyar avroya çıkarak on yılda dörde katlanmış bulunuyor.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26062014-AP/EN/2-26062014-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.