İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

ENISA ve Europol siber suçlarla mücadele için bir anlaşma imzaladılar

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) ve Avrupa Polis Ofisi (Europol) siber suçlarla mücadelede işbirliği sağlamak ve bir bakımda deneyimlerini paylaşmak amacı doğrultusunda Haziran 2014’te bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Ancak söz konusu anlaşmanın kişisel bilgilerin paylaşılmasını kapsamaması açısından dikkat çekiyor.

Bu anlaşma ile ENISA ve Europol arasında öngörülen işbirliği çerçevesinde:

--Uzmanlık ve deneyim paylaşımı;

--Genel durum raporlarının detaylandırılması;

--Stratejik analizlerin yürütülmesi ve en iyi uygulamalarının tespit edilmesi;

--AB seviyesinde ağ ve bilgi güvenliği sağlamak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları ile kapasite oluşturmasının güçlendirilmesi yer alıyor.