İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

AB’de Telekomünikasyon ve elektronik hizmetlere ilişkin yeni kurallar 1 Ocak 2015’ten itibaren yürürlüğe girecek

AB’de KDV sisteminin daha basit hale getirilmesi ve vergi gelirlerinin üye ülkeler arasında daha adil bir şekilde dağılması amacıyla 1 Ocak 2015’ten itibaren telekomünikasyon, yayın televizyon ve elektronik e–hizmetlerde KDV, hizmeti sağlayan şirketin bulunduğu ve kayıtlı olduğu yer yerine hizmet alan müşterinin bulunduğu yerde uygulanacak. Standart KDV oranı AB’de yüzde 15 ila yüzde 27 arasında değişiyor. Şirketler genelde düşük KDV oranı uygulayan ülkelerde kayıtlı olmayı tercih ediyorlar. Başlatılacak “Tek adımda uygulama” ile şirketler, birçok üye ülkede müşterilere kendi ülkelerinde KDV iadelerini alabilmeleri ve KDV ödemeleri yapabilmeleri için online hizmet verecek. Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirmeden sorumlu üyesi Algirdas Semeta yeni kuralların iki hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacağını belirterek bunları, iş dünyası için adil vergilendirme ve üye ülkelerin bütçelerinde sağlıklı gelir elde etmeleri olarak sıraladı. Üye ülkelerde daha adil vergi dağılımı ile AB’de daha adil vergi rekabetini getireceğine işaret etti. Bu uygulama Tek Pazar hedefi ile de uyumlu bulunuyor. Söz konusu uygulama üzerinde üye ülkelerin 2008 yılında anlaşmaya varmış olmalarına karşın, uygulamaya ancak 2015’te geçilecek.