İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

İTALYA, İSTİKRAR VE BÜYÜME PAKTI’NA DAHA FAZLA ESNEKLİK GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYOR

1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığı’nı devralan İtalya, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik çalışmaları başlattı. İtalya Hükümeti, AB nezdinde uygulanan bütçe kurallarına daha fazla esneklik getirilmesi için çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda, İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde AB üye ülkelerinin bütçe açıklarına ilişkin belirlenmiş olan kuralların kamu yatırımları daha fazla teşvik edecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen AB Üye Devletleri’nden biri olan İtalya, 2009 yılında GSYİH’nin yüzde 5,5’ine yükselen bütçe açığını 2013’te yüzde 3 seviyesine indirmeyi başardı. Ancak İtalya’nın kamu borcu 2013 yılında GSYİH’nin yüzde 132,6 oranına ulaştı. İtalya’nın ekonomisi daha hızlı büyümesi için yeni bir yapılandırma yapması gerektiğine dikkat çeken İtalyan Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin bütçesini dengelemek için daha çok zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Bu bağlamda, İtalya’nın amacı, üye ülkelerin orta vadedeki bütçe hedeflerini karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeleri hayat geçirmelerini kolaylaştırılmaktır. Bu hedef doğrultusunda, İtalyan Başbakanı Renzi, AB’nin kamu borcu ve kamu açığını sınırlayan kuralları AB’nin yorumlamasında daha fazla esneklik getirilmesi için baskıda bulunuyor.

Bilindiği üzere, Altılı Paket (Six Pack) İstikrar ve Büyüme Paktı’nın uygulamasında getirilen esneklikler çerçevesinde üye ülkeler için öngörülen bazı yapısal reformları (örneğin, sağlık reform, emeklilik ve iş gücü piyasasında reform) hayata geçirdikleri takdirde bütçe kriterlerine uyum için daha fazla zaman tanınıyor. Böylelikle ülke nezdinde, uzun vadede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlayacak nitelikteki önemli yapısal reformları yerine getirmesi halinde orta vadedeki hedeflerinden geçici olarak sapmasına imkân veriliyor.

Bu istisnaya ilişkin bölüme ise, İtalya hükümeti ayrıca “büyüme-dostu” kelimesine ekleyerek bütçe zorunluluklarını esneklik getirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda, örneğin dijital altyapının gelişmesine yönelik yapılan yatırımların İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında bir harcama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu önerileri çok tepki alınması üzerine, konuya ilişkin tartışmaların Eylül ayında Milano’da düzenlenecek Ekonomi ve Maliye Bakanları Zirvesi devam edecek.