İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI 2014’ÜN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN ÇALIŞMA PROGRAMINI GÖRÜŞTÜLER

8 Temmuz 2014 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (Ecofin) 2014’ün ikinci yarısı için öngörülen çalışma programını görüştüler. 1 Temmuz’da göreve başlayan İtalya’nın Dönem Başkanlığı’ndaki AB Konseyi’nin önceliklerinin başında yapısal reformlar, büyüme ve istihdama yönelik yatırımlar geliyor. İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, tek pazarın daha fazla bütünleşmesi, yapısal reformların daha ileri götürülmesi ve yatırımların desteklenmesi olmak üzere, AB’de 3 temele dayanan büyümenin geliştirilmesi için Dönem Başkanlığı’nın önerisini sundu. İstikrar ve Büyüme Paktı’na dayanan mali önlemlerin uygun bir şekilde değerlendirilerek yapısal reformlara özel önem verilmesi gerekiyor.

İtalyan Bakan Padoan, mali konsolidasyona devam edilmesi ve aynı zamanda da büyümenin teşvik edilmesi gerektiğine işaret etti. Konsey toplantısını takiben yayınlanan bildiride Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi, büyüme ve istihdam hedeflerinin destekleneceğini belirtti. Bildiride ayrıca, yapısal reformlara,  mali önlemler ve yapısal reformlar karmasının dengeli bir şekilde değerlendirilerek özel önem verilmesi, bunun için de, İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarıyla oluşturulmuş olan esnekliğin en iyi şekilde kullanılmasının gerektiği ifade edildi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlarının diğer öncelikleri ise bankacılık birliğinin tamamlanması, mali piyasalara ilişkin hukuki düzenlemelerin güçlendirilmesi ve vergilendirme alanında mevzuat düzenlemelerinde ilerleme sağlanmasını içeriyor. Ekonomi ve Maliye Bakanları Eylül ayında yapılacak gayrı resmi toplantıda yatırım imkânları ve yapısal reformları tartışacak. Ecofin, Avrupa 2020 Stratejisi’nin gelecek dönem gözden geçirmesi kapsamında politika önlemleri ve stratejinin Avrupa Sömestri aracılığıyla nasıl geliştirilebileceğini de tartıştı. Konsey, 2014’ün ikinci yarısında Avrupa 2020 Stratejisi’nin gözden geçirmesini tartışacak ve stratejinin uygulanmasına ilişkin gerekli verileri elde edecek. Konsey Avrupa Sömestri kapsamında üye ülkelere yönelik ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin tavsiyeleri geçtiğimiz Haziran ayında kabul etmişti.

Ecofin toplantısında Konsey ayrıca, ana şirket–bağlı şirket direktifine ilişkin değişikliği resmen kabul etti. Söz konusu değişiklik ile türev borç araçlarının grup şirketleri arasında dağıtılan kâr paylarının çifte vergilendirilmesinin önlenmesine ilişkin getirilen değişiklik tasarısını kabul etti. Konsey toplantısında ayrıca Tek Banka Çözümleme Mekanizması kapsamında çözümleme fonuna bankaların yapacakları katkıya ilişkin mevzuat çalışması tartışıldı.