İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

Yeni Nükleer Güvenlik Yönergesi kabul edildi

AB Konseyi 8 Temmuz 2014 tarihinde 10562/14 sayılı nükleere güvenliğe ilişkin gözden geçirilmiş Yönergeyi kabul etti. Bilindiği üzere 2011 yılında Fukuşima’da meydana gelen nükleer kaza nükleer güvenlik konusunu öne çıkarmış, bu çerçevede Mart 2011’de düzenlenen AB Zirvesi sonuçlarına dayanarak tüm Birlik çapındaki nükleer tesislerde stres testleri yapılmıştı. Testlerin sonuçları eksikleri ve ilerleme kaydedilmesi gereken alanların ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Kabul edilen Yönerge ile AB çapında nükleer güvenlik hedefleri ortaya koyulurken, nükleer tesislerin kuruluşundan sökülmesine kadar her aşamasında güvenliğin sağlanmasını, acil durumlarda müdahale önlemlerinin alınmasının sağlanmasını amaçlıyor.

Daha kapsamlı bilgi için Yönergeye http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/2014_nuclear_safety_directive.pdf internet sitesinden erişmek mümkün.