İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

AB ülkeleri yeni bir terörizmle mücadele planı kabul etti

AB’nin terörizmle mücadele koordinatörü Gille de Kerchove yaptığı açıklamada bazı AB üyesi ülkelerin (Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, İsveç, Polonya ve İspanya) AB Üye Devletleri vatandaşlarının Suriye’ye savaşmak için gidip daha sonra Avrupa’ya dönerek burada çeşitli saldırılarda bulunmaları sürecinin önlenmesine yönelik yeni bir eylem planı kabul ettiklerini belirtti. Henüz gayri resmi olan planın Adalet ve İç işleri Konseyi’nde Ekim ayında onaylanması bekleniyor.

Plan çerçevesinde özellikle üye ülkelerin ulusal makamları ile Schengen Bilgi Sistemi arasında şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi değişiminin güçlendirilmesi, havaalanı denetimlerinin arttırılması, başta Afrika’dakiler olmak üzere üçüncü ülke yetkililerinin plastik patlayıcı arama konusunda eğitilmeleri planlanıyor. Bu konuda bazı üye ülkeler de kendi ulusal mevzuatlarında çeşitli düzenlemeler yapma yoluna gidiyorlar. Örneğin Fransa yetkililere, Suriye’ye gidip AB ülkelerine dönüş yapan şüphelilerin pasaportlarına el koyma yetkisi tanıyan ve cezaları arttıran bir kanunu yasalaştırmaya hazırlanırken, İngiltere kişilerin “köktenci (radikal) davranışı”nı tanımlayan bir kanun çıkarmayı planlıyor.