İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

Avrupa Komisyonu, “büyük veri”nin gelişmesine yönelik stratejisini açıkladı

Avrupa Komisyonu, 2 Temmuz 2014 tarihinde AB’nin veriye dayalı bir ekonomiye geçişine ilişkin yeni bir tebliğ yayımladı. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündem’den Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, AB üye ülkelerin “büyük veri” devrimini gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalara başlatmaları için çağrıda bulundu.

Avrupa Komisyon’un büyük veri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği kamu istişaresinde konuya ilişkin tespit edilen temel sorunların başına sınır ötesi koordinasyon eksikliği, altyapı ve finansal imkânların yetersizliği, veri uzmanı ve bu alanda becerilerin eksikliği ve yasal çerçevenin karmaşık yapısı yer alıyor.

Bu sorunlara karşın Avrupa Komisyonu’nun getirdiği öneriler ise şu şekildedir:

--Yenilikçi büyük veri fikirlerinin finanse edilebilmesi için büyük veri kamu-özel ortaklığı oluşturulması;

--KOBİ’lerin veri ve daha fazla bulut bilişim kullanımına dayalı arz zincirleri oluşturmalarına yardım etmek amacıyla açık bir veri kuluçka merkezi (data incubator) oluşturulması;

--İnternet aracılığıyla bir araya getirilmiş verilerin sahipliği ve güvenilirliği hususlarında yeni kuralların öne getirilmesi;

--Veri standartlarının haritasını çıkarılarak mevcut açıklarının tespit edilmesi;

--Avrupa’da veri alanında yetenekli çalışanlarının sayısını artırmak amacıyla gelişmiş programlama merkezlerinin oluşturulması;

--Farklı üye ülkelerde yer alan bilgi işleme tesisleri arasında ağ oluşturulması.