İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

Horizon 2020 kapsamında AB, kamu ve özel sektör ortaklıkları projelerinde ilk çağrı yapıldı

Avrupa Komisyonu, AB, özel sektör ve üye devletler arasındaki araştırma ortaklıkları için ilk çağrıyı 9 Temmuz 2014 tarihinde başlattı. Komisyon tarafından yapılan basın açıklamasında, AB’nin yeni araştırma fonlama programı Horizon 2020 kapsamında kurulan yedi kamu-özel sektör araştırma ortaklıklarının ilk çağrısında, öncelikle fonların insan hayatının iyileştirilmesi ve Avrupa sanayisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması projelerinde kullandırılması kararlaştırıldı. Bu alanlardaki konular ise diyabet ve göz sağlığının tedavileri ile hidrojenli araçlar ve yakıt istasyonları olarak belirlendi. Bu sayede, bir yıl önce tanıtılan Yenilik Yatırım Paketi’nin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Gelecek yedi yıl boyunca araştırma ve yenilik alanında 19.5 milyar avro yatırımı temsil eden kamu-özel sektör ortaklığına AB’nin yapacağı toplam katkı 7.3 milyar avro olarak öngörülüyor. AB üye devletleriyle yapılan 4 adet kamu-kamu ortaklığı da bu rakamlara dâhil edildiğinde, Yenilikçi Yatırım Paketi’ni oluşturan tüm ortaklıklar, toplamda 22 milyar avroluk bir yatırım oluşturacak. Birçok farklı alanda gerçekleştirilen kamu-özel sektör ortaklıkları, ekonomik büyüme, istihdam, endüstriyel rekabet ve vatandaşların refahı gibi konularda AB’nin geleceği açısından hayati öneme sahip.

Konu hakkında detaylı bilgiye http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-468_en.htm?locale=en sayfasından ulaşılabilir.