İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

AB ve 13 DTÖ üyesi, yeşil ürünlere yönelik anlaşma müzakerelerini başlattı

AB ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 13 ülke arasında 8 Temmuz 2014 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen toplantıda, yeşil ürünlerin ticaretine ilişkin ileriye dönük bir anlaşmanın müzakerelerinin başlatıldığını açıklandı. Resmi bildiri ile, aralarında Kanada, Çin, Avustralya, Kosta Rika, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Singapur, ABD ve Tayvan’ın bulunduğu 13 DTÖ üyesi ülke ile AB arasında çok taraflı Çevresel Ürünler Anlaşması’na (Environmental Goods Agreement-EGA) yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Tarafların ilk etapta; hava ve su kalitesi dışında etkili atık yönetimi, yenilenebilir enerji, hidroelektrik ve enerji verimliliği gibi konuları yakından ilgilendiren ürünler üzerinde tarifeleri kaldırması bekleniyor. İkinci etapta ise müzakerelerin çevresel hizmetler alanına kaydırılabileceği açıklanıyor. AB tarafının özellikle bu konudaki mesajı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde şirketlerin mühendislik hizmetlerine de ihtiyaç duyduğu vurgusu yapılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, anlaşma müzakerelerinin başlatılmasını iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olarak nitelerken, anlaşmanın, yeşil büyümenin önemli bir göstergesi olacağını kaydetti.

Bilindiği gibi 24 Ocak 2014 tarihinde DTÖ nezdinde Davos’ta yapılan toplantıda, “yeşil ürünlere sıfır tarife” konusu Ortak Bildiri halinde gündeme alınmıştı. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin (APEC) çevre ürünleri listesi üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve anlaşma müzakeresinin başlatılması olasılığını yansıtan Ocak tarihli Bildiri öncesindeki ilk girişim, Aralık 2013 tarihinde Bali’de gerçekleşen Konferans ile atılmıştı. Ayrıca Bildiri’de tarifelerin kaldırılmasına yönelik 2015 yılı sonuna kadar önemli çalışmaların yapılacağı beklentisi vurgulanmıştı.

Temmuz tarihli bildiriye

http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/final_joint_statement_green_goods_8_july_2014.pdf adresinden ulaşılabilir. 

Ocak tarihli bildiriye http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152095.pdf adresinden ulaşılabilir.