İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2014

AB’den 12 üye ülkeye, düşük karbonlu teknolojiler için 1 milyar avroluk fon

Avrupa Komisyonu, 9 Temmuz 2014 tarihinde NER 300 Fon Programı dâhilinde 12 üye ülkede uygulanacak ve düşük karbonlu teknoloji ürünlerini destekleyen 1 milyar avroluk mali yardım kapsamını duyurdu. Buna göre, programın ikinci proje çağrısı olarak iklim değişikliği ile mücadelede sergilenen proje çalışmalarının finansmanı sağlanırken; biyoenerji, jeotermal enerji, okyanus enerjisi, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi temiz üretim teknolojileri desteklenecek. Projelerin Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamında emisyon tahsisatlarının satışından elde edilen gelirlerle karşılandığı açıklandı.

Seçilen projeler Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda, Birleşik Krallık, İsveç, Estonya, Latvia, Danimarka, GKRY ve Hırvatistan’da uygulanacak. Projeler, AB’nin yenilenebilir enerji üretiminde yaklaşık 8 TWh (terewatt/saat) artışı beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu oran GKRY ve Malta’nın elektrik tüketimine eş değer oranda.