İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) gündeminde Amerikalı bir grup öğrencinin İKV’yi ziyareti vardı. Almanya’nın Freiburg kentindeki Uluslararası Öğrenci Eğitimi Enstitüsü AB Merkezi’nin yaz okulu programı kapsamında 17 Temmuz 2014 tarihinde İKV’yi ziyaret eden öğrenciler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri kapsamında farklı başlıklar altında bilgilendirildi.

Geçtiğimiz haftanın Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde ise, Türkiye’deki Schengen üyesi AB üye ülke konsolosluklarının Vize Bilgi Sistemi’ne (VBS) geçişleri ve ABD ile AB arasında müzakereleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTYO) müzakerelerinde, Türkiye’nin başlattığı lobi atağı yer aldı.

Türkiye’de bulunan Schengen üyesi AB üye ülke konsolosluklarının, vize bilgilerinin paylaşımını sağlayan merkezi bir veri tabanı olan VSB’ye 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçişleri ile birlikte, Schengen vizesi başvurularında yeni bir dönem başlaması söz konusu. Vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, suiistimallerle mücadele edilmesi ve başvurucuların kişisel verilerinin korunmasını amaçlayan VBS, 2011 yılından beri kimi üçüncü ülkeler için uygulanmakta idi. Sistem, 25 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Türkiye ve Batı Balkanlar ülkelerinde kullanılmaya başlanacak.

Konuya ilişkin olarak İKV tarafından yapılan açıklamada, VBS sisteminin doğru uygulanması durumunda, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için önemli bir adım olacağı vurgulanıyor. Bununla birlikte, açıklamada Eylül 2014 itibariyle yürürlüğe girecek olan VBS’nin vizesiz seyahat anlamına gelmediği, bu uygulamanın vizesiz seyahatte de yeni bir engel teşkil etmediğine dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz hafta AB’nin gündeminde yer bulan önemli başlıklar: TTYO müzakerelerinin altıncı turu; Jean-Claude Juncker’in Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Avrupa Komisyonu Başkanı olarak seçilmesi, seçimin ardından başkanlık görevinde Juncker’in gözeteceği öncelikler; AB liderlerinin üst düzey AB pozisyonlarına yapılacak atamalar konusunu ele aldıkları AB Zirvesi; Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) avronun uluslararası piyasadaki kullanımına ilişkin raporu; AB Konseyi’nin Tek Denetim Mekanizması’na ilişkin belirlediği kurallar ve AB ile Ukrayna arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın Rusya’ya etkilerinin tartışıldığı bakanlar düzeyindeki toplantı oldu.

AB ve ABD arasında öngörülen TTYO müzakerelerinin 14 ve 18 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen altıncı turunda öncelikle mallar ve hizmetler, kamu alımları, çevrenin korunması, çalışma hakları, enerji ve hammadde, KOBİ’ler gibi konuları ele alındı. AB tarafı anlaşmanın AB’de uygulanan sosyal, sağlık ve çevreye ilişkin standartlarının düşüreceği konusundaki kaygılarını dillendirmekle birlikte, TTYO müzakerelerinin sonunda çalışanlar, tüketiciler ve çevreye yönelik standartları düşürülmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Mayıs ayından bu yana AB’nin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Avrupa Komisyonu Başkanlık yarışında ise geçtiğimiz hafta sona gelindi. Beklendiği üzere, Avrupa Komisyonu Başkanlığı yarışı, AP’de Jean-Claude Juncker’in seçilmesi ile sonlandı. AP’de 15 Temmuz 2014 tarihinde yapılan gizli oylamada, Juncker beklenenin üzerinde oy oranına ulaştı. Böylece, AB tarihinde ilk kez, seçim sonuçları esas alınarak Komisyon başkan adayı belirlenmiş oldu ve tarihinde ilk kez AP onay makamı olmanın yanında seçim makamı rolünü de üstlenmiş oldu.

AP tarafından Avrupa Komisyonu Başkanı olarak ilan edilen Jean-Claude Juncker AP Genel Kurulu’nda görev süresi boyunca üzerinde çalışacağı önceliklerini sıraladı. Yeni bir Avrupa vizyonu hedefleyen Juncker’ın belirlediği öncelikler arasında: istihdam, büyüme ve yatırımın desteklenmesi; Ortak Dijital Pazar’ın birleştirilmesi; ileriye dönük İklim Değişikliği Politikası ile dirençli bir Enerji Birliği’nin oluşturulması; daha derin ve adil bir İç Pazar’ın oluşturulması ve sanayi temelinin sağlamlaştırılması gibi pek çok başlık yer alıyor.

Komisyon Başkanı’nın belirlenmesinin ardından AB gündeminin bir diğer önemli başlığını, AB kurumlarındaki diğer önemli görevlere gelecek kadroların belirlenmesi oluşturdu. 16 Temmuz’ 2014 tarihli Zirve’de bir araya gelen AB üye ülke Devlet ve Hükümet Başkanları, AB üst düzey pozisyonlarına atanacak kişiler üzerinde uzlaşı sağlayamadılar. Liderler bu konudaki kesin kararı, 30 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Zirve’de verecekler.

AB’nin gündeminde yer bulan dikkat çekici başlıklardan bir diğeri ise, AMB tarafından 16 Temmuz 2014 tarihinde açıklanan avronun uluslararası piyasadaki kullanımına ilişkin raporu oluşturdu. Rapor, Avro Alanı’nın yabancı yatırımları bir önceki yıla göre daha fazla çektiğine işaret etmekle birlikte avronun kullanım oranındaki yavaş iyileşmeye dikkat çekiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta, AB Konseyi mali durumu kötü olan bankalara yönelik Tek Çözümleme Mekanizmasının (Single Resolution Mechanism – SRM) oluşturulmasını sağlayan tüzüğü, 14 Temmuz 2014 tarihinde kabul etti. SRM’nin kurulması ile bankaların kurtarılmasına yönelik kararların mekanizmaya katılan üye ülkeler tarafından koordineli ve etkili bir biçimde alınması hedefleniyor.

Son olarak AB gündeminde yer alan bir diğer başlık, AB ile Ukrayna arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın Rusya’ya olası etkilerinin tartışıldığı Bakanlar düzeyindeki toplantıydı. 11 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, AB ile Ukrayna arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması sonucunda gerçekleşecek olan ticaret serbestliğinin ülke pazarındaki ticaret ve yatırım koşullarını değiştireceğine vurgu yapıldı ve söz konusu Anlaşma’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki ikili ticari ilişkileri etkileyebileceği riskine dikkat çekildi.

Tüm okuyucularımızın iyi bir hafta geçirmelerini diliyoruz.