İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

İKV’NİN YENİ VİZE BİLGİ SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

“YENİ SİSTEM, VBS TÜRK VATANDAŞLARININ SCHENGEN VİZE BAŞVURULARINDA YAŞADIKLARI SIKINTILARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

İKV olarak, Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan VBS’nin doğru uygulanması halinde, 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerine seyahat ederken karşılaştığı sıkıntıların giderilmesinde önemli bir adım olacağı kanısındayız. Bu yeni sistemin özellikle:

- ilk defa vize başvurusunda bulunmak üzere seyahat edeceklerin bu seyahatlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağına;

- uzun süreli ve çoklu-giriş vize başvurusunda bulunan kullanıcıların, iyi niyet (bona fide) statülerinin daha kolay bir şekilde tespit edilmesi suretiyle, bu kişilere uzun süreli ve çoklu giriş imkânı sağlayan vizelerin verilmesini kolaylaştıracağına;

- vize için başvuru yapılabilinecek noktaların sayısındaki artış ile birlikte, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan vize başvurucularının mağduriyetlerinin giderileceğine; ve

- başvuru yapan kişilerin veri güvenliklerinin artırılacağına inanıyoruz.

Bu çerçevede, söz konusu sisteme uyumun 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması sonrasında resmiyet kazanan Türk Vatandaşlarına yönelik Vize Serbestliği Yol Haritasının bir gerekliliği olduğunu hatırlatmak isteriz. Söz konusu Yol Haritası’nın Birinci Bloğunu oluşturan “Belge Güvenliği” kapsamında, VBS dâhilinde öngörülen uygulamaya Türkiye’nin uyumu talep edilmektedir. VBS’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, vatandaşlarının AB üye ülkelerinde vizesiz seyahatine ilişkin öngörülen bir kriteri de yerine getirmiş olacaktır.

Hiç şüphesiz Eylül 2014 itibariyle VBS’nin ülkemizde yürürlüğe girmesi ne vizesiz seyahat anlamına gelmekte; ne de vizesiz seyahatin önünde yeni bir engel teşkil etmektedir. AB’nin dünyanın farklı coğrafyalarında hâlihazırda uyguladığı bu sisteme Türkiye’nin de dâhil edilmesini, bir standartlar bütününü temsil eden Schengen’in, ülkemiz özelinde uygulanma alanında yaşanan sıkıntıları ve oluşan mağduriyetleri gidermesi adına atılmış önemli bir adım olarak görmekte fayda vardır. 

İktisadi Kalkınma Vakfı