İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

JEAN-CLAUDE JUNCKER ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

AP Genel Kurulu’nda düzenlenen oylamada, 422 oyla Avrupa Komisyonu başkanlığı onaylanan Jean-Claude Juncker, oylama öncesinde Genel Kurul’da yaptığı konuşmada görev süresi boyunca üzerinde çalışacağı önceliklerini açıkladı. Yeni bir Avrupa vizyonu hedefleyen Juncker, bu doğrultuda “İstihdam, Büyüme, Adalet ve Demokratik Değişim” başlıklı bir ajanda hazırlayarak, 10 temel öncelik alanıNI belirledi. Hedefinin, görev sürecince belirlenen 10 temel alanda, sonuç odaklı çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Juncker, göreve geldikten sonraki en kilit görevinin kriz sonrası dönemde Avrupa’da tekrar köprülerin kurulması olduğunu dile getirdi. Juncker’ın ajandasında yer alan öncelikler ise şöyle:

İstihdam, büyüme ve yatırımın desteklenmesi: Kamu fonun daha etkin bir biçimde kullanılarak özel yatırımların reel ekonomiye olan faydalarının artırılması; daha akıllı yatırımların teşvik edilmesinin yanı sıra basitleştirilmiş düzenlemelerin geliştirilmesi; bu sayede, üç yıl içerisinde reel ekonomiye 300 milyar avro değerinde ek kamu ve özel yatırımların yapılması.

Ortak Dijital Pazar: Ortak bir Dijital Pazar’ın oluşturularak, Avrupa genelinde 250 milyar avro değerinde bir ekonomik büyüme sağlanması; özellikle genç iş arayanlara yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması ve bilgi temelli bir toplum yaratılması.

İleriye dönük İklim Değişikliği Politikası ile dirençli bir Enerji Birliği’nin oluşturulması: Avrupa’nın enerji politikasının reformlar aracılığı ile yeniden organize edilerek yeni bir Enerji Birliği’nin oluşturulması; AB Üye Devletlerinin kaynak ve becerilerinin bir araya getirilmesi ve altyapıların birleştirilmesi ile AB’nin üçüncü ülkelerle olan pazarlık etme gücünün artırılması; AB Üye Devletlerinin yüksek enerji bağımlılığının azaltılması.

Daha derin ve adil bir İç Pazar’ın oluşturulması ve sanayi temelinin sağlamlaştırılması:  Hizmet sektörünün yanı sıra sanayi temelinin tekrardan sağlamlaştırılarak Avrupa genelinde ekonomik büyümenin teşvik edilmesi; ekonominin finansmanı için gerekli olan sermaye piyasalarının uyumlaştırılarak entegre edilmesi.

Daha derin ve adil bir Ekonomik ve Parasal Birliğin yapılandırılması: Yasamaya ilişkin olan ve olmayan girişimlerle Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleştirilmesi; Avro Alanı’nda yer alan AB Üye Devletlerinin yasadıkları zorlukların çözümüne yönelik çalışmaların yürütülmesi; troykanın daha demokratik ve meşru bir yapıya kavuşturulması.

ABD ile daha dengeli ve makul bir STA’nın imzalanması: ABD ile sürdürülmekte olan ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin daha dengeli ve makul olarak sürdürülmesi; serbest ticaretin sağlanabilmesi için Avrupa’nın güvenlik, sağlık, sosyal ve veri koruma standartlarında ödün vermemek için gerekli önlemlerin alınması.

Ortak güvene dayalı bir Adalet ve Temel Haklar Alanı’nın yapılandırılması: Avrupa’nın sorumluluğunda olan sınır-ötesi suç ve terörizm alanlarında gerekli önlemlerin alınması; insan kaçakçılığı, kaçakçılık ve siber suçlar ile etkin mücadelenin sağlanması.

Yeni bir Göç Politikası’nın oluşturulması: Göç Akdeniz’de son dönemde yaşanan endişe verici olayların tekrar yaşanmaması için göç konusunun daha özenli olarak ele alınması; AB genelinde dayanışmanın artırılarak insanı yardımların etkisinin ve etki alanının genişletilmesi; üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılarak düzensiz göçün önüne geçilmesi.

AB’nin daha güçlü bir Küresel Aktör haline gelmesi: Uluslararası düzeyde yumuşak güç (soft power) olarak nitelendirilen AB’nin savunma kapasitesinin artırılması ve kabul eden AB Üye Devletleri arasında bu alanda kalıcı bir işbirliğinin sağlanması.

AB’nin daha demokratik bir yapıya kavuşturulması: Daha önceki Komisyon başkanlıklarından farklı olarak, teknokratik bir başkanlık yerine daha demokratik bir başkanlık döneminin oluşturulması; AB Konseyi ile Avrupa Komisyonu arasındaki bağların, görüşmelerin sıklaştırılması yolu ile sağlamlaştırılması.