İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

AB KONSEYİ, TEK ÇÖZÜMLEME MEKANİZMASINI KURAN TÜZÜĞÜ KABUL ETTİ

AB Konseyi, mali durumu kötü olan bankalara yönelik Tek Çözümleme Mekanizmasının (Single Resolution Mechanism – SRM) oluşturulmasını sağlayan tüzüğü 14 Temmuz 2014 tarihinde kabul etti. Mekanizma, merkezi bir karar alma kurulu ve Tek Çözümleme Fonundan (Single Resolution Fund – SRF) oluşuyor. Tek Çözümleme Mekanizmasının kurulması, bankaların kurtarılmasına yönelik kararların mekanizmaya katılan üye ülkeler tarafından koordineli ve etkili bir biçimde alınmasını sağlayacak. Mali sorunlar yaşayan bankaların ilgili ülkelerde vergi mükelleflerinin desteğine ihtiyaç göstermeden kurtarılması amacını taşıyan bu mekanizma, geçtiğimiz Mayıs ayında kabul edilen direktif doğrultusunda, banka ortaklarına ve kreditörlere sistematik bir şekilde başvurulması ve bankalar tarafından tam mali destek sağlanan muhtemel bir çözümleme fonunu kapsıyor.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, AB Bankacılık Birliğinin diğer önemli bir ayağını oluşturduklarını, bunun, tek pazarın güvence altına alınması ve küresel finansal krizden zarar gören AB vatandaşlarının refahının sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti. Tek Çözümleme Mekanizmasıyla AB’nin ekonomik gelişmesine artan bir şekilde katkıda bulunacak olan AB bankacılık sektörünün mevzuat çerçevesini önemli derecede iyileştirildiğini ve bunun özel sektör risklerinin kamu bütçesine yüklenmeden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tek Çözümleme Mekanizması, geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren Tek Denetim Mekanizması (Single Supervisory Mechanism – SSM) ile birlikte AB bankacılık sektörünün temel unsurlarından birini oluşturacak. Tek Denetim Mekanizması, Avro Alanı’ndaki ve katılmayı kabul eden diğer üye ülkelerdeki bankaları kapsayacak.

Tek Çözümleme Mekanizmasına ilişkin tüzükle kurulan Tek Çözümleme Kurulunun (Single Resolution Board), bankaların yeniden yapılandırılmasında geniş yetkileri olacak. Denetim görevini üstlenen AMB tarafından bir bankanın ödeme güçlüğü içine girmesi ya da bankanın kendisinin önceden AMB’yi bilgilendirmesi üzerine AMB tarafından yapılacak birdirim ile mekanizmanın Yönetim Kurulu ilgili banka için bir çözümleme planı oluşturulacak. Bu plan ile çözümleme araçlarının uygulanması ve tek çözümleme fonunun kullanılmasına ilişkin aşamaları belirlenecek. Çözümleme planı, AB Konseyi tarafından itiraz edilmediği takdirde Kurul tarafından kabul edilmesinden sonra 24 saat içinde yürürlüğe girecek. Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra 12 saat içinde Avrupa Komisyonu tarafından çözümleme planına, kamu yararına olmaması sebebiyle ya da çözümlemede öngörülen fonun tutarına itiraz edebilir.

Çözümleme fonu sekiz yıllık bir dönem için kurulacak ve bütün katılan üye ülkelerde izin verilen kredi kurumlarının garanti altına alınmış mevduatlarının en az yüzde 1’ine ulaşmayı hedefleyecek. Söz konusu tutarın 55 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Her bankanın katkısı, yükümlülükleri oranında hesaplanacak. 21 Mayıs 2014 tarihinde SSM ve SRM’ye katılan üye ülkeler fonun transferi ve tek çözümleme fonuna karşılıklı katkılara ilişkin bir hükümetlere arası anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşma uyarınca ulusal bankalar tarafından yapılan katkılar fona aktarılacak. Bu fon, önceleri, ulusal bölümlerden oluşacak. Bu bölümler 8 yıllık geçiş döneminde birleştirilecek.

Çözümleme fonunun ilk aşamasında ulusal kaynaklardan, banka kaldıraçları ya da Avrupa İstikrar Mekanizması ile desteklenen köprü finansmanı sağlanacak. Çözümleme fonunun ulusal bölümleri arasında da geçici transferler yapılabilecek. Tek çözümleme mekanizmasının uygulanmasının ise şu şekilde olması öngörüldü: Çözümlemenin planlanması, bilgi toplanması ulusal çözümleme kurumları arasında işbirliğine ilişkin hükümler 1 Ocak 2015’ten itibaren uygulanacak. Planlama, erken müdahale, çözümleme eylemleri ve çözümleme araçlarına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak. Hükümetlerarası anlaşma, üye ülkelerin onaylanmasından itibaren yürürlüğe girecek.