İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

Draghi, üye ülkeleri istikrar ve büyüme paktının uygulanması konusunda uyardı

AMB Başkanı Mario Draghi üye ülkeleri İstikrar ve Büyüme Paktı’nın uygulanmasında geri adım atmamaları konusunda uyardı. 14 Temmuz tarihinde AP Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde konuşan Draghi, üye ülkelerin gözden geçirilmiş İBP’den geri adım atılmamasını veya güvenilirliğini zedeleyecek şekilde sulandırılmamasını güvence altına almaları gerektiğini belirtti.

İstikrar ve Büyüme Paktı’nın her üye ülkenin bütçesi ve ekonomik durumuna ilişkin olarak yeterli esneklik sağladığını ifade eden Draghi, üye ülkeleri işgücü piyasası başta olmak üzere rekabetçiliği arttırmaya yönelik gerekli yapısal reformları yapmaya çağırdı. Draghi konuşmasında, her bir üye ülke için uygulanacak reformların yer aldığı AB tarafından hazırlanan sosyal ve ekonomik politika alanındaki tavsiyelerin daha bağlayıcı hale getirilmesine yönelik daha önce önerdiği Avrupa yönetişim çerçevesinin hayata geçirilmesi gerektiğini tekrar vurguladı.

AMB’nin avro alanındaki finansal çevrelere pompalanan ucuz para sonucunda ortaya çıkabilecek finansal balonlara karşı son derece dikkatli olduğunu belirten Draghi, bazı ülkelerde balon yaratabilecek ipotekli konut kredilerinin, geçtiğimiz ay onaylanan uzun dönemli yeniden finanslama operasyonlarının dışında tutulduğunu hatırlattı. Draghi ayrıca, yakın zamanda açıklanan, reel ekonomiye kredi vermelerini teşvik etmek için bankalara sağlanacak yeni sermaye aktarımlarının yanı sıra, bu önlemlerin yetersiz kalması halinde AMB’nin potansiyel bir parasal genişlemeyi de dikkate aldığını ifade etti.