İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2014

Avrupa Komisyonu ve AYB arasında mutabakat zaptı imzalandı

Avrupa Komisyonu ve AYB arasında, tarım ve kırsal kalkınma alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. 14 Temmuz 2014 tarihinde Komisyon tarafından açıklanan ortak bildiride, tarım konusunda ilk kez başvurulan bir yöntem olan ve 2014-2020 yıllarını arasında işbirliğini öngören söz konusu zaptın, Avrupa Komisyonu ve AYB’nin ortak girişimiyle kırsal kalkınmayı ve kırsal kalkınma fonları tarafından desteklenen finansal araçların kullanımını artırmayı amaçladığı açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Dacian Ciolos, imzalanan mutabakat zaptının, rekabet gücünü artırmada ve yeniliği teşvik etmede tarım-gıda sektörünün gereksinim duyduğu mali araçlara ulaşımını kolaylaştıracağını kaydetti. Öngörülen bu mali araçlar, kısa tedarik zincirleri, küçük çiftlik yapıları ve genç çiftçileri desteklemek için güçlü bir potansiyele sahipler.

Komisyon ve AYB arasında imzalanan anlaşma, çiftçilerin yatırım kararlarını desteklemek için fonlara daha kolay erişebilmelerini sağlayacak ve aynı zamanda Üye Devletler ile paydaşların büyük ölçüde AYB’nin desteği ile mali araçlar ve stratejik yatırım deneyimlerinden yararlanmalarını kolaylaştıracak.

Mutabakat Zaptı, kamu ve özel sektör projelerinin finansmanı ile Kırsal Kalkınma Programları’na ulusal ve bölgesel düzeyde kamu katkılarının finansmanın temininde AYB’nin potansiyel gücüne dikkat çekiyor. Bu potansiyel sayesinde, AYB Grubu’nun (AYB ve Avrupa Yatırım Fonu) tarım, tarım-gıda ve ormancılık alanında daha etkin bir rol üstlenmesi öngörülüyor.