İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

İKV HEYETİ ESNAF ve İŞÇİ ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki İKV heyeti, 22 Temmuz 2014 tarihinde sırasıyla; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TESK Genel Başkanı ve Türkiye–AB KİK Eş Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelere İKV Başkanı Vardan’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Görenoğlu, Hikmet Tanrıverdi, Işınsu Kestelli, Hasan Hüseyin Coşkun; İKV Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz ve TOBB AB Dairesi Müdürü Mustafa Bayburtlu katıldı. Görüşmeler kapsamında, İKV Yönetim Kurulu’nun çalışma programı, Türkiye-AB üyelik müzakereleri ile ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İKV heyetinin işçi örgütleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ana gündem maddelerini, Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinin 19’uncu Başlığı olan “Sosyal Politika ve İstihdam” ve Mayıs ayında Soma’da yaşanan maden ocağı kazası sonrasında yeniden gündeme gelen işyeri sağlığı ve güvenliği konusu oluşturdu.

Bilindiği üzere müzakere sürecinde herhangi bir üye ülke blokajı altında bulunmayan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığına ilişkin müzakereler konusunda, son yıllarda önemli tartışmalar yaşanmaktaydı. Bu çerçevede Türkiye’de söz konusu başlığa ilişkin AB müktesebatını büyük oranda karşılamakla birlikte, özellikle iş kolu barajı konusunda Türkiye ve AB arasında tartışmalar sürmekteydi. AB tarafı, İLO ve çeşitli uluslararası sözleşmelere uyum kapsamında, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer alan yüzde üç işkolu barajının, yüzde 1’e indirilmesini talep ediyordu. Bu çerçevede TBMM gündeminde bulunan Torba Yasa kapsamında iş kolu barajı yüzde 1 olarak belirlendi.

Türk-İş, Hak-İş ve TESK Genel Başkanları ile İKV heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, işçi örgütleri temsilcileri, Torba Yasa kapsamında iş kolu barajı yüzde 1 olarak belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, bu çerçevede 19 numaralı müzakere başlığı olan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığında müzakerelere başlanılması gerektiğini belirttiler. Müzakerelere başlamanın ise, bu başlığın kapandığı anlamına gelmediğine vurgu yapan işçi örgütleri, bu başlık altında mevcut olan eksikliklerin kapanış kriteri olarak belirlenmesi yoluyla, müzakerelere ivme kazandırılmasının önemini ifade ettiler. Bu çerçevede söz konusu başlığa ilişkin Türkiye’nin AB müktesebatına uyumda önemli bir düzeyde olduğunu hatırlatan Türk-İş, Hak-İş ve TESK Genel Başkanları, işçi örgütleri olarak Türkiye’nin AB üyeliği konusunda samimiyetlerini her zaman ifade ettiklerini, bu çerçevede Hükümet ve ilgili Bakanlıklara, sürecin hızlı ilerlemesi konusunda etkin rol oynaması çağrısında bulundular. 

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki İKV heyeti, 22 Temmuz 2014 tarihinde sırasıyla; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TESK Genel Başkanı ve Türkiye–AB KİK Eş Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelere İKV Başkanı Vardan’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Görenoğlu, Hikmet Tanrıverdi, Işınsu Kestelli, Hasan Hüseyin Coşkun; İKV Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz ve TOBB AB Dairesi Müdürü Mustafa Bayburtlu katıldı. Görüşmeler kapsamında, İKV Yönetim Kurulu’nun çalışma programı, Türkiye-AB üyelik müzakereleri ile ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İKV heyetinin işçi örgütleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ana gündem maddelerini, Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinin 19’uncu Başlığı olan “Sosyal Politika ve İstihdam” ve Mayıs ayında Soma’da yaşanan maden ocağı kazası sonrasında yeniden gündeme gelen işyeri sağlığı ve güvenliği konusu oluşturdu.

Bilindiği üzere müzakere sürecinde herhangi bir üye ülke blokajı altında bulunmayan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığına ilişkin müzakereler konusunda, son yıllarda önemli tartışmalar yaşanmaktaydı. Bu çerçevede Türkiye’de söz konusu başlığa ilişkin AB müktesebatını büyük oranda karşılamakla birlikte, özellikle iş kolu barajı konusunda Türkiye ve AB arasında tartışmalar sürmekteydi. AB tarafı, İLO ve çeşitli uluslararası sözleşmelere uyum kapsamında, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer alan yüzde üç işkolu barajının, yüzde 1’e indirilmesini talep ediyordu. Bu çerçevede TBMM gündeminde bulunan Torba Yasa kapsamında iş kolu barajı yüzde 1 olarak belirlendi.

Türk-İş, Hak-İş ve TESK Genel Başkanları ile İKV heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, işçi örgütleri temsilcileri, Torba Yasa kapsamında iş kolu barajı yüzde 1 olarak belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, bu çerçevede 19 numaralı müzakere başlığı olan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığında müzakerelere başlanılması gerektiğini belirttiler. Müzakerelere başlamanın ise, bu başlığın kapandığı anlamına gelmediğine vurgu yapan işçi örgütleri, bu başlık altında mevcut olan eksikliklerin kapanış kriteri olarak belirlenmesi yoluyla, müzakerelere ivme kazandırılmasının önemini ifade ettiler. Bu çerçevede söz konusu başlığa ilişkin Türkiye’nin AB müktesebatına uyumda önemli bir düzeyde olduğunu hatırlatan Türk-İş, Hak-İş ve TESK Genel Başkanları, işçi örgütleri olarak Türkiye’nin AB üyeliği konusunda samimiyetlerini her zaman ifade ettiklerini, bu çerçevede Hükümet ve ilgili Bakanlıklara, sürecin hızlı ilerlemesi konusunda etkin rol oynaması çağrısında bulundular.