İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AB’NİN GELECEĞİNE YÖNELİK SON KAMUOYU YOKLAMASI

25 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Eurobarometer anketinde, AP seçimlerinin ardından, Avrupalıların AB’ye yaklaşımlarına ilişkin önemli tespitler bulunuyor. Anket sonuçlarına göre, Kasım 2013 tarihine kıyasla, AB’nin geleceğine yönelik yorumlarda, daha iyimser bir tablo ortaya çıkıyor.

Ankette, “AB imajının güçlü” olduğunu kaydedenlerin oranı, 2013 sonbaharında yüzde 31 iken, AP seçimleri sonrası bu rakamın yüzde 35’e yükseldiği görülüyor. “AB’nin geleceği hakkında iyimser düşünenlerin” oranında ise yüzde 51’den yüzde 56’ya yükselen bir artış var. Benzer şekilde, “AB’nin geleceği hakkında kötümser düşünenlerin” oranında 2013 yılına kıyasla yüzde 43’ten yüzde 38’e bir düşüş yaşanıyor.

Ülke dağılımına bakıldığında, Malta (yüzde 77), Romanya ve Litvanya (yüzde 75), İrlanda ve Danimarka (yüzde 71), Hollanda (yüzde 70) ve üyelikte birinci yılını dolduran Hırvatistan (yüzde 69), “AB’nin geleceğini en parlak gören ülkeler” arasında yer alıyor. “AB’nin geleceğine ilişkin olarak olumsuz yanıt veren” ülkeler sıralamasında ise Yunanistan (yüzde 56), Portekiz (yüzde 48), Fransa (yüzde 47), İtalya (yüzde 46), İngiltere (yüzde 45) ve İspanya (yüzde 44) üst sıralarda yer alıyor.

“AB’de sesinin duyulduğunu düşünenlerin” oranı, bir önceki kamuoyu yoklamalarında kıyasla, yüzde 29’dan yüzde 42’e yükselmiş durumda. Ülke dağılımına bakıldığında; İsveç (yüzde 78), Danimarka (yüzde 75), Hollanda (yüzde 63), Hırvatistan (yüzde 59), Finlandiya (yüzde 58), Almanya (yüzde 57), Belçika, (yüzde 55) ve Fransa (yüzde 54) başı çekiyor. “AB’de sesinin duyulmadığını düşünenlerin” oranı ise yüzde 65’ten yüzde 52’ye geriliyor. Bu grupta yer alan ülkeler GKRY (yüzde 75), Yunanistan, Letonya, Çek Cumhuriyeti (yüzde 74) ve İtalya (yüzde 73) olarak sıralanıyor. AB üyeliğini sorgulayan İngiliz vatandaşları arasında, “AB’de sesinin duyulduğunu düşünenlerin” oranı ise yüzde 33 düzeyinde.

Eurobarometer tarafından yapılan son ankette, AB genelinde avroya destek oranı yüzde 55 olarak kaydediliyor. Bu oran, 2013 yılında yüzde 52 olarak belirtilmişti. Avro’ya destek konusunda Estonya (yüzde 80), Slovakya (yüzde 79) ve Lüksemburg (yüzde 78) en üst sırada yer alırken; İngiltere (yüzde 73), İsveç (yüzde 77) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 73) avroya destek vermeyen ilk üç ülke olarak sıralanıyor.

Eurobarometer anketinde, “AB vatandaşları için en önemli sorunlar” sıralamasında, yüzde 16’dan yüzde 21’e yükselen göç konusu ile yüzde 4’ten yüzde 5 oranına yükselen iklim değişikliği ve çevresel sorunlar dikkat çekiyor. “AB vatandaşları için en önemli sorunlar” sıralamasında terörizm konusu yüzde 6 ile aynı oranda kalırken; ekonomik sorunlar yüzde 45’ten yüzde 39’a;  işsizlik yüzde 36’dan yüzde 34’e geriliyor.

Ankete göre, ulusal ekonomiler düzeyinde iyimser tablo çizen ülkeler Almanya (yüzde 83), Danimarka (yüzde 82), Lüksemburg ve İsveç (yüzde 81), Malta (yüzde 76) ve İspanya (yüzde 64) olurken; Hırvatistan ve Bulgaristan (yüzde 5), Portekiz ve Yunanistan (yüzde 4) ise iyimser havayı en düşük yansıtan ülkeler arasında yer alıyor.

Sonuçlara http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_first_en.pdf adresinden ulaşılabilir.