İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN “YENİLİĞE HIZLI ERİŞİM” PİLOT PROJESİ

Avrupa Komisyonu, 22 Temmuz 2014 tarihinde AB’nin yeni araştırma destek programı Ufuk 2020 (Horizon 2020) kapsamında öngörülen “Yeniliğe Hızlı Erişim” (Fast Track to Innovation) pilot projesine ilişkin detayları açıkladı. Avrupa Komisyonu, “Yeniliğe Hızlı Erişim” projesi ile yenilikçi şirketlere, fikirlerini pazara daha kolay taşıyabilmeleri için destek sağlamayı hedefliyor. Söz konusu proje ile sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve AB’nin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Ufuk 2020 Programı’na tahsis edilen 80 milyar avroluk bütçeden, 200 milyonu “Yeniliğe Hızlı Erişim” projesinin ilk iki yılı için ayrılırken,  2015 yılı için tahsis edilen bütçenin 100 milyon avro değerinde olduğu belirtiliyor.

“Yeniliğe Hızlı Erişim” pilot projesi başvurularının 6 Ocak 2015 tarihinde açılması öngörülüyor. Ufuk 2020 Programı çerçevesinde Türkiye’ye ortaklık statüsü sağlayan katılım anlaşmasının Haziran 2014’te imzalanması sonucunda, Türk şirketlerine de pilot projeye başvurma imkânını tanınmakta.

Ufuk 2020 Programı ve “Yenilikçilik Ödülleri” (Innovative Prizes) ile, Avrupa’daki önemli toplumsal sorunlara (enerji güvenliği, iklim değişikli, yaşlanan nüfus ve kamu sağlığı gibi) çözümler üretilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonu bu kapsamda, toplam beş “Yenilikçilik Ödülü” için yarışmaların en geç 2014 yılı sonunda başlayacağını duyurdu. Ödüller için 2015 yılında 6 milyon avro değerinde bir bütçe ayrıldığı ifade ediliyor. Söz konusu ödüller, üç farklı araştırma temasını kapsıyor. Bunlar sırasıyla:

--Sağlık (“Antibiyotik Kullanımı Azaltma Ödülü” ve “Gıda Tarayıcı Ödülü”)

--Çevre (“Hava Kirliği Azaltma Ödülü”)

--Bilgi ve İletişim Teknolojileri (“Optik Taşıma Ödülü” ve “Spektrum Ortak Paylaşım Ödülü”)

Proje ve ödüllere ilişkin daha detaylı bilgilere http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm adresinden ulaşılabilir.