İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AVRUPA KOMİSYONU VE AYB’DEN KOBİ’LERE FİNANSAL DESTEK

Avrupa Komisyonu ve AYB, 22 Temmuz 2014 tarihinde KOBİ’lere 21 milyar avroluk fon aktarımı üzerinde anlaşma sağladı. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 330 binin üzerinde KOBİ’nin söz konusu fondan yararlanması bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Ferdinando Nelli Feroci, KOBİ’lere finansal destek sağlanması amacıyla oluşturulan fon ile, KOBİ’lerin banka kredisi alımlarında yaşadıkları zorlukların hafifletilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

KOBİ’lerin öz sermayelerinin artırılması önceliğini de öne çıkaran anlaşma ile, AB ekonomisinde önemli bir paya sahip olan KOBİ’lerin, yeni fonlar yardımıyla istihdam oranlarına katkı sağlanması bekleniyor. KOBİ’lerin, bankaların sunduğu ve AB’nin ilgili fon programları kapsamında bulunan finansmanlara daha hızlı erişimine yönelik yapılan anlaşma neticesinde, 7 yıl boyunca toplam 25 milyar avro değerinde fon aktarılabileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği Programı olan COSME Programı’nın bütçesinden, 1.3 milyar fon ayrılırken, 4 milyar avronun girişim sermayesine yatırılacağı açıklandı. Bununla birlikte, sağlanacak olan finansmanın, bankalar ve ilgili diğer kuruluşların aracılığı ile dağıtılacağı; söz konusu aracı kurumların ise kredi verilmesi konusundaki şartları belirleyen taraf olacağı belirtildi. Girişim sermayesine yönelik finansman konusundaki sistemde şartları belirleyen yöneticiler, bu sayede yeni şirketlere hisse karşılığında finansman sağlayabilecek.

Ufuk 2020 Programı, finansmanın bir diğer ayağını oluşturacak. Bu programa dahil olan tüm ülkelerdeki KOBİ ve işletmeler finansmandan faydalanabilecek. Bu noktada sektörlerin sadece konsorsiyumlarda yer alması koşulu getiriliyor.