İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AB, SANAYİ RÖNESANSI’NIN YOL HARİTASINI OLUŞTURUYOR

21 Temmuz 2014 tarihinde Milano’da düzenlenen AB Sanayi Bakanlarının gayrı resmi toplantısında, Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Ferdinando Nelli Feroci tarafından bu yılın başında, Birliği yeniden sanayileştirme amacıyla sunulan ve kamuoyunda “sanayi rönesansı” olarak adlandırılan strateji için hazırlanan taslak belgenin ana hatları açıklandı. Komisyon Üyesi Ferdinando Nelli Feroci tarafından yapılan açıklamaya göre, yol haritası dört ana eksenden oluşuyor. İlk olarak, Tek Pazar’ın işleyişiyle ilgili kalan son engellerin kaldırılması; ürünlerin standartlarının iyileştirilmesi, hizmetlerin entegrasyonun artırılmasının yanı sıra, bir Dijital Tek Pazar’ın oluşturulması; AB şirketlerinin üçüncü ülke pazarlarına erişimlerinin desteklenmesi ve TTIP müzakerelerinin dikkatle izlenmesi öngörülüyor.

Yol haritasının ikinci ekseni olan girdilere erişim çerçevesinde ise, şirketlerin COSME, Ufuk 2020 programları ve yapısal fonlar aracılığıyla finansman, ham madde ve enerjiye erişimlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede kalifiye insan gücünün artırılması da düşünülüyor.

Üçüncü eksen olarak belirlenen sanayi ve inovasyon altında ise; Ufuk 2020 programı kapsamındaki kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojilerin, gelişmiş imalatın ve yeşil teknolojilerin desteklenmesi öngörülüyor. Bu çerçevede 2014-2020 döneminde sanayide inovasyon için bölgelere 200 milyar avro bütçe ayrıldığı belirtiliyor.

Son eksen olarak belirlenen şirketler için daha elverişli bir iş ortamını yaratacak ve idari yükleri azaltacak bir yasal çerçevenin oluşturulması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, düzenlemelerin kalitesini artırmak üzere oluşturulan REFIT programı öne çıkarken, etki analizlerinin daha fazla ve sistematik olarak kullanılması, rekabetçiliğin artırılması, KOBİ’ler üzerinde etkilerin ölçülmesi gibi hususların, hem AB düzenlemelerinde hem de ulusal düzenlemelerde gözetilmesi talep ediliyor.

Tüm bunların yanı sıra, yatay bir öncelik olarak rekabetçiliğin tüm AB politikalarına entegre edilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sanayi rönesansına ilişkin yol haritası, en geç 2015 yılı başında kamuoyu ile paylaşılacak.