İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

DTÖ gelişmekte olan ülkeler için teknik destek sağlamaya hazırlanıyor

DTÖ Genel Sekreteri Roberto Azevêdo, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin, Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmaları’nı uygulamaya geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 22 Temmuz 2014 tarihinde yeni bir mekanizma oluşturulduğunu açıkladı. Söz konusu yeni mekanizma ile, gelişmekte olan ülkelere gerekli teknik yardımın sağlanması ve mevcut gümrük kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, ülkelerin gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve asgariye indirilmesine yönelik reformlara destek sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu mekanizmanın oluşturulmasını olumlu karşılayan Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, AB’nin, dünya genelinde ticaretin kolaylaştırmasına yönelik reformları desteklemeye hazır olduğunu belirtti. AB’nin, önümüzdeki beş yıl için, bu sürece destek sağlamak amacıyla 400 milyon avroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.