İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

2030 yılında enerji tüketiminde yüzde 30 azaltım hedefleniyor

Avrupa Komisyonu, 2030 yılı için enerji tüketiminde yüzde 30 azaltım hedefini sundu. Komisyon’un 23 Temmuz 2014 tarihinde sunduğu hedefe ilişkin, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Komisyon’un beklenenden daha yüksek sunduğu hedefi iddialı bulduğunu, buna rağmen, söz konusu hedefin ulaşılmayacak bir hedef olmadığını ifade etti. Oettinger, enerjide tasarrufa odaklı teknolojiler için gerekli olan yatırım açığının kapanması ve karbon pazarın daha iyi işlemesi için gerekli önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi.

Bilindiği üzere, AB’nin iklim değişikliği politikalarında etkili olması beklenen “Enerji Verimliliği Yönergesi” 2012 yılında kabul edilmiş, 2020 yılına kadar enerji kullanımında yüzde 20 oranında azaltım hedefi açıklanmıştı. Mevcut durumda AB Üye Devletlerinden sadece Danimarka, İsveç, Malta, İtalya ve GKRY Yönerge’yi iç hukuklarına aktarmış bulunuyor. Ocak ayında sunulan 2030 paketinde belirtilen yüzde 40 oranındaki emisyon azaltım taahhüttüne ulaşılması için, enerji tüketiminin yüzde 25 oranında azaltılmasının yeterli olacağı tahmin ediliyordu; ancak, Ukrayna krizine bağlı olarak enerji güvenliği sorunun gündeme gelmesiyle birlikte, daha fazla oranda taahhüt belirlenmesi gerekliliği gündeme geldi.

Ocak ayından beri üzerinde konuşulan ve henüz kesinlik kazanmayan 2030 yılı İklim ve Enerji Paketi’nin enerji tüketimi başlığında sunulan bu hedefin, Ekim ayında yapılacak olan AB Liderleri Zirvesi’nde karara bağlanması bekleniyor. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu’nun 2017 yılında enerji verimliliği ve enerji tüketimi azaltım hedeflerine yönelik göstergelere dayanan bir değerlendirme raporu açıklaması bekleniyor.