İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AB’de organik tarım giderek güçleniyor

Avrupa Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2014 tarihinde sonuçları açıklanan bir çalışmaya göre, son on yılda hem organik tarım çiftliklerinde, hem de organik tarım arazilerinde yüzde 50 artış gözlemlendi.

2002 yılında 5,7 milyon hektar ile sınırlı olan organik tarım alanının, 2011 yılında 9,6 milyon hektara ulaştığı belirtiliyor. Her ne kadar son on yılda organik tarım arazilerinde yıllık 500 bin hektarlık bir artış görülmüş olsa da, bu verilerin, AB’nin toplam tarım arazinin yalnızca yüzde 5,4’ünü temsil ettiği ifade edildi.

2010 yılında, AB genelinde 186 bin organik tarım çiftliğinin olduğu ve organik tarım şirketlerinin geleneksel tarım çiftliklerinden daha büyük olduğu belirtildi. Rapora göre, organik tarım çiftliklerinin büyük bir kısmı (yüzde 83) ve organik tarım alanlarının çoğu (yüzde 78), AB’ye üye olan devletlerin sınırları içerisinde bulunuyor. Buna karşılık, 2004 yılı sonrasında AB’ye üye olan devletlerin de organik tarım sektörünü hızla geliştirmekte oldukları vurgulandı.