İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AB Konseyi, GDO ile ilgili anlaşmayı geçerli kıldı

AB Konseyi, 12 Haziran 2014 tarihinde Çevre Konseyi ile varılan siyasi mutabakatı da yansıttığı belirtilen, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) ekimi hakkındaki ilk okuma pozisyonunu, 23 Temmuz 2014 tarihinde açıkladı.

Haziran 2009’da 13 Üye Devletin Avrupa Komisyonu’ndan istedikleri rapor doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısı, Üye Devletlerin, AB genelinde izin verilmiş veya izni hâlen devam eden GDO’ların topraklarının tamamında veya belli bir kısmında ekimini kısıtlamalarını veya engelleyebilmelerini sağlayacak AB düzeyinde bir yasal çerçeveyi oluşturmayı hedefliyor.