İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

AB, yeni elektronik kimlik kurallarını belirledi

AB Konseyi, 23 Temmuz 2014 tarihinde, elektronik kimlik kurallarının karşılıklı olarak tanınmasına ve özellikle elektronik işlemler için mutemetlik hizmetlerine (trust services) ilişkin kuralları belirleyen yeni bir Tüzük kabul etti. Yeni Tüzük, elektronik imza, mühür ve zaman damgaları, elektronik dokümanlar, web sitesi kimlik doğrulaması için sertifika hizmetleri ve elektronik kayıtlı gönderim hizmetleri için yasal çerçeveyi oluşturacak.

Yeni Tüzük aracılığıyla; işletmeler, vatandaşlar ve kamu kurumları arasında güvenli elektronik etkileşim sağlayacak ortak bir temelin oluşturulması hedefleniyor. Yeni kurallarla birlikte, AB nezdinde kamu ve özel çevrimiçi hizmetlerin, elektronik işletmelerin ve elektronik ticaretin verimliliğinin yanı sıra, İç Pazar’daki elektronik işlemlerin güvenilirliğinin artırılması amaçlanıyor.