İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin Protokol DTÖ nezdinde onaylanmadı

Aralık 2013’te Bali’de düzenlenen DTÖ 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda, ticaret kolaylaştırılmasına ilişkin üzerinde anlaşamaya varılan Protokol, Hindistan’ın vetosu sebebiyle onaylanamadı. Söz konusu anlaşma ile sınırlarda uygulanan gümrük işlemlerini daha basit ve şeffaf hale getirerek, ticaret prosedürlerinin kolaylaştırılması öngörülüyordu. Ancak, bu anlaşmaya onayı vermeden önce, Hindistan’ın tarım sübvansiyonları ve gıda stokuna ilişkin daha kalıcı bir çözüm bulunulmasına yönelik talebi diğer ülkeler tarafından karşılanmandı.

Bali Konferansı’nda, DTÖ’nün kurulduğu 1995 yılından bu yana üye ülkelerin, ilk defa çok taraflı bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaları büyük bir başarı olarak nitelendirilirken, söz konusu anlaşmanın imzalanmamasının, müzakere sürecini olumsuz yönde etkileyeceğinden endişe duyuluyor.