İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2014

BAŞBAKAN PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU, 62’NCİ HÜKÜMETİ KURDU

27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Birinci Adalet ve Kalkınma Partisi  Olağanüstü Kongresi’nde 1382 oyla Parti’nin yeni Genel Başkanlığına, bir önceki kabinede Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten AKP Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde yeni hükümet hazırlıklarının başlamasının ardından Başbakanlık Merkez Binası’nda Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 62’nci Hükümeti’nin yeni kabinesindeki isimleri basın duyurusu ile açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 61’inci Hükümeti’nde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun koltuğuna, eski kabinede, AB Bakanı ve Başmüzakereci görevini yürüten Mevlüt Çavuşoğlu oturdu. Volkan Bozkır ise yeni AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevi devraldı. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Hayati Yazıcı’dan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini devralırken, Başbakan Yardımcılığı görevlerine, Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan getirildi. Yeni kabinede yer almayan isimler ise, 61’inci Hükümet’in Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Emrullah İşler ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı oldu.

Dışişleri Bakanlığı görevini devralmasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu yazılı açıklamasında, Ahmet Davutoğlu gibi önemli bir isimden sonra görev aldığı köklü bir kuruma Bakanlık etmekten onur duyduğunu belirtti. Türkiye’nin dış politikasının belli temeller etrafında oluşturulduğunu ve Türkiye’nin yurtdışındaki değerli diplomatlarıyla ve personeliyle beraber ulusal öncelikler çerçevesinde kararlılıkla şekillendirilmeye devam ettirileceğini kaydetti. 

Yeni AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır

Yeni kabinede AB Bakanı ve Başmüzakereci görevini yürütecek olan Büyükelçi Volkan Bozkır ilk açıklamasında, AB üyelik sürecinin uzamasına rağmen, Türkiye’nin büyük bir sabır gösterdiğini ve üyeliğin kısa sürece gerçekleşmesini temenni ettiğini söyledi. Bozkır açıklamasında AB etkisinin Türkiye’de her alanda hissedileceğini, sosyal, ekonomik, kalkınma ve siyasi alanda güven ortamını yaratacağını belirtirken, aynı zamanda AB katılım müzakerelerine ilişkin “fasıl açıp kapatma okyanusta küçük bir kâğıttan gemidir” yorumuyla, katılım müzakerelerinin fasılları kapatmadan ibaret olmadığını vurguladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır bu göreve getirilmeden önce, gerek yurtdışında, gerek yurtiçinde önemli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir diplomat. Bozkır, Dışişleri Bakanlığı’ndaki 38 yıllık kariyeri boyunca Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini üstlendi. Yurtiçinde Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Bozkır, 24’üncü Dönemde AK Parti İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş-Başkanlığı görevlerini üstlenen AB Bakanı ve Başmüzakereci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve “Şövalye” düzeyinde İtalya Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür.

62’nci Hükümet Programı

1 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 62’nci Hükümet Programı’nda, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, dış politikadan, Türkiye’nin AB hedefine ve Türkiye’nin geleceğine yönelik önemli mesajlara yer verdi. 185 sayfalık yeni Hükümet Programı; “İleri Demokrasi”, “İnsani Kalkınma”, “Yaşam Mekanları ve Çevre”, “Güçlü Ekonomi” ve “Öncü Ülke” başlıkları altında önceliklerini sunuyor. Türkiye’nin “belli bölge ve kıtalar arasına sıkıştırılamayacağını” belirten Davutoğlu, Türk dış politikasının, Türkiye’nin coğrafi konumdan ötürü çok boyutlu olarak sürdürülmesine devam ettirileceğini ve aynı zamanda insani değerlerle bir arada oluşturulan bir diplomasi çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Prof. Dr. Davutoğlu, yeni Türkiye’nin, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 2023 Vizyonu ile çerçevesi çizilen yeni hedeflere doğru yöneldiği” mesajını verdi. Davutoğlu programında ayrıca, 2015 yılında gerçekleşecek genel seçimlere kadar reformların devam ettirileceği vurgusunu yaptı.

AB ile katılım müzakereleri için Hükümet Programı’nda kesin bir ifadeyle sürecin sürdürüleceğine yönelik kararlılık dile getiriliyor. Başbakan Davutoğlu, programın öncelikleri arasında yer alan ve dış politikanın “en önemli ayaklarından biri” olarak belirlenen AB’ye üyelik hedefini “stratejik hedef” olarak nitelendirmekle beraber, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında üyelik ile taçlandırılmış bir sürecin amaçlandığını belirtti. Programda AB’ye üyelik sürecini hızlandırmak amacıyla, 2014-2017 yıllarını kapsayan “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı”nın bir an önce hayata geçirileceği bilgisine de yer veriliyor. 

Yeni Hükümet Programı’nın TBMM’de görüşülmesinin ardından 6 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda güven oylaması yapıldı. 439 milletvekilinin oy kullandığı oylama sonucunda yeni Hükümet Programı, 133 ret oyuna karşılık 306 güvenoyu alarak resmen başladı.

İKV: “Program’da AB üyeliği hedefinin geniş yer bulması ümit verici”

3 Eylül 2014 tarihinde İKV tarafından yapılan basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 62’nci Hükümet Programı’nda AB üyeliği hedefine geniş yer verilmesi, katılım müzakereleri için “ümit verici” olarak nitelendirildi. Açıklamada, programda AB üyelik hedefinin dış politikanın en önemli ayaklarından biri olarak açıklanmasının ve Avrupa değerlerinin arkasında olunacağının net bir şekilde ifade edilmesinin “önemli bir kararlılığa” işaret ettiği vurgusu yapıldı.

62’nci Hükümet Programı ve AB üyelik hedefine ilişkin İKV tarafından yayımlanan basın açıklamasına http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=99&id=493 adresinden ulaşılabilir.

62’nci Hükümet Programı’na http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_GovernmentProgram.aspx adresinden ulaşılabilir.