İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2014

GÜMRÜKLERİN RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ STRATEJİ VE EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 21 Ağustos 2014 tarihinde, AB ve AB vatandaşlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla, gümrükler alanında daha güçlü bir risk yönetiminin geliştirilmesi için yeni bir strateji ve eylem planı kabul etti. Ticaret hacminin artması ve uluslararası tedarik zincirinin hızla değişerek daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gümrüklerdeki mevcut risk yönetim çerçevesinin de geliştirilmesini gerektiriyor. Söz konusu strateji ile gümrüklerin tedarik zinciri risklerini tanınma ve denetlenme süreçlerinin daha uyumlu, etkin ve uygun maliyetli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun Gümrük ve Vergilendirmeden Sorumlu Üyesi Algirdas Šemeta yaptığı açıklamada, AB’de her yıl 300 milyon beyanın işleme koyulduğunu ve 3,5 trilyon avro değerinde ticaret edilen malların denetlendiğini kaydetti. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, güvenlikte ödün vermeden ve yasal ticareti aksamaya uğratmadan, AB gümrüklerinin kaynaklarının daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.  

Söz konusu stratejinin öncelikleri şu şekilde:

- Etkin kontroller ve risk azaltma: Kaynak kullanımının verimini artırmak amacıyla kontrollerin doğru, zamanda doğru yerde yapılması ve gümrük yetkilileri arasında etkin bilgi paylaşımının sağlanması;

- Veri kalitesi: AB’ye giren ve AB’den çıkan ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmak için maliyeti yüksek olmamak kaydıyla yeni yasal ve idari süreçlerde değişikliklere ön ayak olunması ve bilgi teknolojisi sistemlerinde yeni düzenlemelerin geliştirilmesi;

- Bilgi paylaşımı: Gümrük yetkilileri arasında, tüm kontrol süreçlerinde veri erişilebilirliğinin ve risklerle ilgili bilgilerin daha etkin bir şekilde paylaşımın sağlanması;

- Kurumlar arası işbirliği: Gümrük yetkilileri ve icra makamları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi;

- Tüccarlarla işbirliği: Gümrük yetkilileri ile güvenilir tüccarlar arasında işbirliğin geliştirilmesi;

- Kapasite inşası: Risk yönetim alanında Üye Devletler arasındaki uygulama farklılıklarının tespit edilmesi ve AB genelinde daha yüksek standartların belirlenmesi;

- Uluslararası gümrük işbirliği: Uluslararası platformda küresel standartların belirlenmesinde AB’nin daha aktif bir rol üstlenmesi.

Söz konusu strateji ve eylem planına, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/customs_eu/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.