İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2014

AB ile Kanada arasındaki STA görüşmeleri tamamlandı

6 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen AB-Kanada Zirvesi’nde taraflar arasında Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) için başlatılan müzakerelerin tamamlanmasının ardından Avrupalı ve Kanadalı yetkililer, 5 Ağustos 2014 tarihinde anlaşma metninin üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladılar. Ekim 2013’te taraflar arasında anlaşma metni üzerinde siyasi uzlaşı sağlanmasına rağmen süreç, mali hizmetler, yatırımcıların korunması ve coğrafi işaretler (özellikle sığır eti ve peynir kotaları) gibi konulara ilişkin anlaşmasızlıklardan dolayı aksamıştı.

AB’nin müzakere ettiği en iddialı ve kapsamlı STA’lardan biri olan CETA’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB ve Kanada arasındaki ticaretin yüzde 20’den fazla artması ve AB’nin yılda 12 milyar avrodan fazla ek gelir elde etmesi bekleniyor. Öte yandan, CETA ile Kanada’nın, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan AB ve ABD pazarlarına erişiminde öncelikli konuma sahip olma avantajını elde etmiş olacağına dikkat çekiliyor.

Hâlihazırda AB üye devletleri ve Kanada yetkili makamları tarafından gözden geçirilen anlaşmanın, Eylül ayında imzalanması ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2016 yılı ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Durum böyle iken, anlaşmanın yatırım ve Yatırımcı–Devlet Anlaşmazlık Çözüm Mekanizması’na ilişkin hükümleri konusunda çekinceleri bulunan Almanya taslağı onaylama hususunda henüz karar vermediğini bildirdi.