İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AB BAKANI VOLKAN BOZKIR TÜRKİYE’NİN AB KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

AB Bakanı ve Başmüzakereci eski Büyükelçi Volkan Bozkır 9 Eylül 2014 tarihinde, Türkiye’nin AB katılım sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. AB üyelik sürecini bir medeniyet projesi olarak nitelendiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır, bu sürecin günlük yaşamın her alanında kendini gösteren ve insanların yaşam kalitesini ve eğitim seviyesini etkileyen, geleceğe daha umutla bakmasını sağlayan, demokrasi ve insan hakları ve özgürlükler alanında önemli kriterler getiren bir konu olduğunu; dolayısıyla sürecin devam etmesinin günlük yaşamımızda, ekonomik hayatımızda, soluduğumuz havadan yediğimiz gıdaya, eğitimden sağlığa, tarımdan içtiğimiz suya kadar her alanda katkıları olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin hangi tarihte AB üyesi olacağı veya fasıl açılıp açılmayacağı gibi ana tablonun parçalarını teşkil eden konular yerine, bu sürecin tüm veçheleriyle ilgili çalışmayı arzu ettiğini dile getiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır, Türkiye’nin üye olabilecek seviyeye gelmesi halinde, AB’nin böyle bir Türkiye’nin doğru resmine bakıp da üyeliğini reddetme gibi bir lüksü olmayacağını söyledi. AB Bakanı’nın açıklamaları içerisinde en çarpıcı nokta ise Türkiye’nin birkaç yıl içerisinde üye olabilecek seviyeye geleceğini belirtmesi oldu. Artık bir cazibe merkezi olma niteliğini yitirmiş AB için Türkiye’nin üyeliğinin genç ve çalışkan nüfusuyla ciddi bir katkı sağlayacağına dikkat çeken Bozkır, AB’nin kendi durağanlığını aşabilmesi için kendisine Türkiye kadar katkı sağlayabilecek başka bir ülkenin bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan Türkiye’nin elde edeceği faydanın, dünyadaki en iyi müktesebatlardan birisi olan AB müktesebatına uyumu ve bu seviyeyi yakalaması olduğu tespitinde bulunan Bozkır, kendisi için öncelikli konulardan birisinin de vizelerin kaldırılması olduğunu belirtti. Türk insanının üçe katlanmış refah seviyesi ile artık Avrupa ülkelerini gezmeyi görmeyi, çocuğunun daha iyi eğitim almasını, iş ilişkilerini geliştirmeyi istediğine dikkat çeken AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır, vize konusunda Türk insanının hak etmediği bir tablo olduğunu ve bunun süratle düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu noktada Geri Kabul Anlaşması’nın önemine işaret eden Bozkır, üç senelik süre dolduğunda vizelerin tamamen kalkacağını müjdeledi.

Katılım müzakerelerinde resmi olarak 14 fasıl açık olmasına rağmen, gerçekte Türkiye’nin 28 faslı açabilecek ve 13 veya 14 faslı kapatabilecek konumda olduğunu belirten AB Bakanı Bozkır, Kıbrıs meselesi üzerinden Türkiye üzerinde herhangi bir baskı kurulamayacağını vurguladı.

Önümüzdeki günlerde üye ülkelerin temsilcileri ve Komisyon yetkilileriyle görüşmeler yapacağını ifade eden Bozkır, 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde Portekiz’de ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un daveti üzerine 16-17 Eylül 2014 tarihlerinde Strazburg’da resmi temaslarda bulunacağını, ardından 18 Eylül 2014 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve diğer üst düzey AB yetkilileri ile görüşeceğini açıkladı.