İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

TRANSATLANTİK EĞİLİMLER 2014 ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund, “Transatlantik Eğilimler 2014” başlıklı araştırmasının sonuçlarını 10 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladı.  Bu yıl 13’üncüsü yayımlanan “Transatlantik Eğilimler” araştırması kapsamında Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, Birleşik Krallık, Portekiz, Türkiye, İspanya, İsveç, ABD ve Rusya yer alıyor.

Araştırmada yer alan başlıca bulgular şu şekilde:

Transatlantik İlişkiler alt başlığında, araştırma, Atlantik’in her iki yakasında çoğunluğun birbiri hakkında olumlu görüşlere sahip olduğunu; ABD ve Avrupa’nın uluslararası platformda lider konumda olmasını desteklediklerini ortaya koydu. ABD’nin küresel meselelere ilişkin güçlü bir liderlik sergilemesini destekleyen Avrupalıların oranı bir önceki yıla kıyasla bir puan artarak yüzde 56 oldu. Bu oran Türkiye’de bir önceki yıla göre bir puanlık düşüşle yüzde 20 oranında kaydedilirken, ABD’nin lider konumda olmasını istemeyenlerin oranı ise yüzde 71 oldu.

AB’nin uluslararası meselelerde lider bir rol üstlenmesini isteyen Avrupalıların oranı ise, 2013 yılına göre iki puanlık artışlar yüzde 73’e ulaştı. AB’nin uluslararası meselelerde liderliğini destekleyen Türk vatandaşlarının oranı 2013 yılında yüzde 26’dan, 2014’te yüzde 31’e yükselirken; desteklemeyenlerin oranı ise 2013 yılında yüzde 63’ten, 2014’te yüzde 59’a geriledi. ABD’den alınan sonuçlar ise, ABD’de AB’nin uluslararası meselelerde lider bir rol üstlenmesini destekleyenlerin bir önceki yıla kıyasla 13 puanlık bir artışla yüzde 70’e ulaştığını; desteklemeyenlerin ise bir önceki yıla kıyasla 8 puanlık bir düşüşle yüzde 21 oranında kaydedildiğini gösterdi. Rusya’nın liderlik rolü konusunda, Avrupalıların yüzde 68’i; Amerikalıların yüzde 39’u olumsuz görüş bildirdi. Çin’in liderlik rolü konusundaki görüşleri sorulan Avrupalıların yüzde 65’i; Amerikalıların yüzde 55’i; Türklerin ise yüzde 70’i Çin’in küresel meselelerde liderlik rolü üstlenmesini desteklemediklerini bildirdi.

Araştırmaya göre, 2013 yılına kıyasla 3 puanlık düşüşe rağmen ABD hakkında olumlu görüş bildirenlerin Avrupalıların oranı yüzde 67 olurken, AB hakkında olumlu görüş bildiren Amerikalıların oranı 2013’e kıyasla 7 puanlık bir artışla yüzde 57’ye ulaştı. 2013 yılına göre 10 puanlık bir artışla, Türk vatandaşlarının yüzde 45’i AB hakkında olumlu görüş bildirdi. Araştırma, ayrıca Rusların yüzde 72’sinin ABD’ye; yüzde 52’sinin ise AB’ye yönelik olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu.

Ekonomi, AB ve Göç alt başlığında, ekonomik krizin etkileri sorulduğunda, Amerikalıların yüzde 73’ü krizden etkilendiğini dil getirirken, Avrupa’da krizden etkilendiğini ifade edenlerin oranı bir önceki yıla göre 7 puanlık düşüşle yüzde 58 oldu. Buna karşılık, krizin etkilerini en fazla hisseden ülkelerden Yunanistan, Portekiz ve İspanya’dan katılımcıların çoğu (sırasıyla yüzde 95, yüzde 91 ve yüzde 81’i) kişisel olarak krizden etkilenmeye devam ettiğini bildirdi. Avrupalıların yüzde 73’ü AB’nin krizle yeterince mücadele etmediğini ifade ederken, bu oran İspanya’da yüzde 88 ve İtalya’da yüzde 87 oldu. AB’nin krizle mücadele çabalarını yeterli görenlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 34 ile Almanya oldu.

Araştırmaya göre, AB üyeliğinin ülkeleri üzerindeki etkileri konusunda, AB vatandaşlarının yüzde 65’i AB üyeliğinin ülkelerine yararlı olduğu yönünde görüş bildirdi ve yüzde 31’lik bir kesim bunun temel nedenini “AB’nin bir demokrasiler topluluğu olması” olarak; yüzde 27’lik bir kesim ise; serbest dolaşım, iş ve eğitim hakkı ile açıkladı. AB üyeliğinin ülkeleri üzerinde olumsuz etki yaptığına inananların yüzde 45’i ise bunu ekonomik nedenlerle açıkladı. Türkiye’den katılımcılardan “AB üyeliğinin iyi bir şey olacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya olumlu cevap verenlerin oranı ise 2013 yılında yüzde 45’ten, 2014’te yüzde 53’e ulaştı.

Avro’nun ekonomilerine etkileri (ve olası etkileri) konusunda, AB genelindeki katılımcıların yüzde 56’sı Avro’nun ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtirken, bu şekilde düşünenlerin İspanya ve İtalya dışındaki ülkelerde bir önceki yıla kıyasla düşüş görüldü.

Araştırmaya göre, İngiltere’nin AB’den çıkış senaryosu hakkında AB genelinde yüzde 51’lik bir kesim İngiltere’nin AB’den olası çıkışını önlemek için, Londra’nın endişelerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyor. İngiltere’nin AB’den çıkışını destekleyenlerin oranı ise yüzde 38 olarak kaydedildi.

Araştırma sonuçlarına göre, hükümetlerinin göç konusundaki politikaları hakkında Amerikalıların yüzde 71’i; Avrupalıların ise yüzde 60’ı olumsuz görüş bildirirken; İspanya yüzde 77 ile bu konuda olumsuz görüşlerin en fazla; İsveç ise yüzde 60 oranında destek ile olumlu görüşlerin en yüksek oranda olduğu ülke olarak öne çıktı. Göçmenlerin ülkelerini temel tercih sebebini Avrupalıların yüzde 61’i ve Amerikalıların yüzde 70’i çalışma olarak açıklarken; Türklerin yüzde 77’si sığınma talebi ile açıkladı. Avrupalıların yüzde 40’ı ülkelerinin mültecilere yönelik daha kısıtlayıcı politikalar izlemesi gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Alanında Transatlantik İşbirliği alt başlığında, Orta Doğu konusunda, Avrupalıların yüzde 44’ü ülkelerinin diğer ülkelerle birlikte hareket etmesini isterken, yüzde 41’lik bir kesim bağımsız bir yaklaşımı desteklediğini ifade etti. Orta Doğu’ya yönelik bağımsız bir yaklaşımı destekleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 46; ABD’de yüzde 48 oldu.

NATO’nun rolü konusunda, Avrupalıların yüzde 61’i; Amerikalıların yüzde 58’i NATO’nun hala gerekli olarak nitelendirirken; NATO’yu gerekli bulanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 81 ile Hollanda; en düşük olduğu ülke ise yüzde 52 ile Yunanistan olarak öne çıktı.

Araştırma, Ukrayna’daki durum konusunda, Rusya ile karşı karşıya gelme riskine rağmen AB’den ve ABD’den katılımcılarım çoğunun (sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 57) , AB’nin Ukrayna’ya siyasi ve ekonomik destek vermesini sürdürmesini desteklediğini ortaya koydu. Ukrayna’nın muhtemel NATO üyeliğine, Amerikalıların yüzde 68’i tarafından destek verilirken; Avrupalıların yüzde 46’sı Ukrayna’nın NATO üyeliği lehinde; yüzde 47’lik bir kesim ise aleyhinde görüş bildirdi. Avrupalıların yüzde 52’si Ukrayna’ya AB üyeliği teklif edilmesine destek verirken, yüzde 43’lük bir kesim buna karşı çıktı. Ukrayna krizi bağlamında Rusya’ya güçlü ekonomik yaptırımlar uygulanmasına ise Amerikalıların yüzde 64’ünden Avrupalıların ise yüzde 61’inden destek geldi.

“Transatlantik Eğilimler 2014” araştırmasının temel bulgularına http://trends.gmfus.org/files/2012/09/Key-Findings-Report-2014-Turkish.pdf  internet adresinden ulaşılabilir.