İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AB COSME PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI YAYIMLANDI

2014-2020 döneminde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya koyulan ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) teklif çağrıları yayımlandı.

20 Eylül 2020 tarihine kadar açık olan teklif çağrılarından Kredi Garanti Desteği aracılığıyla Avrupa Yatırım Fonu (AYF), KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkânı sunabilmelerine destek olmak için seçilecek finansal aracılara (garanti kuruluşları, bankalar, leasing şirketleri vb.) KOBİ kredi finans portföylerinin menkul kıymetlendirilmesini de içerecek biçimde garantiler ve kontrgarantiler sunacak.

Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği, AB işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyon çalışmalarını erken dönemlerinden itibaren desteklemek amacıyla ortaya koyulan “Tek Özkaynak Finansman Aracı”nın bir parçasını oluşturuyor. COSME Programı altında Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği ile AYF, seçilen fonlara yatırım yapmak suretiyle gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere risk sermayesi ve ara finansman sağlayamayı amaçlıyor.

Her iki teklif çağrısıyla ilgili kapsamlı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=912 adresinden ulaşılabilir.