İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AB, KOMŞULUK POLİTİKASI KAPSAMINDA İŞBİRLİĞİ ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEDİ

Avrupa Komisyonu, 8 Eylül 2014 tarihinde, AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy - ENP) kapsamındaki öncelikleri doğrultusunda Avrupa Komşuluk Aracı (The European Neighbourhood Instrument - ENI) çerçevesinde komşu ülkelere 5,5 milyar avro aktarmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Söz konusu kaynağın 2014-2017 yılları arasında tahsis edilmesi öngörülüyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, paketin Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas ve Tunus’un dâhil olduğu 9 ülkenin yanı sıra, AB’nin Doğu ve Güney komşuları ile Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yer alan ülkeler arasındaki bölgesel işbirliğini kapsadığı belirtildi.

AB’nin komşularına aktarılması öngörülen kaynaktan 2014-2017 yılları arasında, Fas’a 728 ila 890 milyon avro,  Cezayir’e 121 ila 148 milyon avro, Tunus’a 202 ila 246 milyon avro; 2014-2016 yılları arasında Lübnan’a 130 ila 159 milyon avro, Libya’ya 36 ila 44 milyon avro ve Ürdün’e 312 ila 382 milyon avro tahsis edilecek. AB’nin Doğu komşularından Ermenistan’a 140 ila 170 milyon avro, Azerbaycan’a 77 ila 94 milyon avro ve Belarus’a 71 ila 89 milyon avro aktarılacak. AB’nin Güney komşularına ise 371 ila 453 milyon avro aralığında bir fon sağlanacak. Bu yardımın öncelikli olarak, özgürlük, demokrasi ve güvenlik için ortaklık oluşturulması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile bölgesel ve alt bölgesel kurumsal işbirliğini desteklemesi amaçlanıyor. Mısır ve sınır ötesi işbirliği kapsamında yapılacak yardımlar ise, sonbaharda belirlenecek.

Hatırlanacağı üzere, AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde oluşturulan Avrupa Komşuluk Aracı, 2014-2020 yılları için 15,4 milyar tutarında bütçeye sahip ve söz konusu tutar AB’nin Komşuluk Politikası kapsamında bulunan 16 ülkeye tahsis ediliyor.

Öte yandan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Ortaklık Diyalog toplantısı sonunda açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, tüm tarafların öngörülebilirlik ve hesap verebilirliğe dayalı bir gelecek inşa etmek ve ortaklığı ilerletmek konusunda mutabık olduğunu kaydetti. Füle, ayrıca farklılaşma (differentiation) ve kapsayıcılığın (inclusiveness)  Doğu Ortaklığı’nın en önemli iki özelliği olduğunu vurguladı ve “demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin üstünlüğüne saygı; uluslararası standartlarda özgür ve adil seçimler ile bağımsız yargı” gibi değerlerin önemine dikkat çekti.