İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

YENİ AB UYUM POLİTİKASI’NDA ÇÖZÜM “EKONOMİK YÖNETİŞİM”

Yeni dönemde Avrupa’da ekonomik krizin etkilerini silecek ve daha çok büyüme odaklı bölgesel ekonomik bütünleşmeyi sağlayacak yeni AB Uyum Politikası’nın öncelikleri 8 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen 6’ncı Uyum Forumu’nda ele alındı. Yeni dönem AB Uyum Politikası’nın önceliklerinden biri olarak, bölgesel ve yerel alanlardaki uyum politikalarının önümüzdeki yıllardaki şekli, AB’nin mevcut mali programlarının politika hedeflerine katkısı ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nın geleceği gibi konular başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.

Forumda, AB’nin yeni Uyum Politikası’nın daha etkili çalışması adına ekonomik yönetişimin altı çizilerek,  özellikle ekonomik entegrasyon eksikliğini ortadan kaldıracak önlemlerin artırılması mesajı verildi. Üye ülkeler arasında mali disiplini güçlendiren İstikrar ve Büyüme Paktı’na yönelik çalışmalara hız verileceği açıklandı. Forumda, ayrıca yeni Uyum Politikası öncelikleriyle ulusal kaynakların bir arada irdeleneceği ve üye ülkelere eşzamanlı mali destek sağlanması gerektiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Forum’da yaptığı açılış konuşmasında, AB Uyum Politikası’nın Avrupa ekonomisinin can damarlarından birini oluşturduğunu belirtti ve özellikle 2014-2020 dönemine ait mali programların, ekonomik toparlanmayı beraberinde getireceği yönündeki inancını dile getirdi.

Dönem Başkanı İtalya’nın AB Bakanı Sandro Gozi, Forum’da yaptığı açıklamada, İstikrar ve Büyüme Paktı’ndaki kuralların esnek olmamasının üye ülkelerin Uyum Politikası projelerine ortak finansman sağlamasını zorlaştırdığını belirterek, bütçe disiplini ile Uyum Politikası’nın uygulanması ihtiyacı arasındaki dengenin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Gozi ayrıca, büyümeye yönelik destek ve harcamaların, bütçe disipliniyle çelişkili olmadığını ifade etti.

Son dönemde ekonomik yönetişim ve Uyum Politikası öncelikleri AB’nin yeniden yapılanma çalışmaları arasında yer alırken, İtalya’nın Dönem Başkanlığı sırasında yeni Komisyon’a bu konudaki önceliklerini sunması bekleniyor.