İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AB- Kanada Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaya hazır

Kanada Dışişleri Bakanı John Baird ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 8 Eylül 2014 tarihinde Ottawa’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AB-Kanada Stratejik Ortaklık Anlaşması (Strategic Partnership Agreement-SPA) müzakerelerinin tamamlandığını ve anlaşmanın parafe edildiğini açıkladılar. Kanada ve AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan SPA, Kanada ile AB üye devletleri arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilerin gelecekteki stratejik yönünün belirlenmesi için de önem taşıyor.

Baird ve Ashton, konuya ilişkin yayımladıkları ortak açıklamada, SPA’nın Kanada ve AB arasında devamlı diyalog ve işbirliği için bir çerçeve sunduğunu ifade ederek, Anlaşma’nın AB-Kanada ekonomik ilişkilerindeki gelişmeleri tamamladığını ve tarafların açık ekonomi ve toplum değerlerine bağlılığını artırdığını vurguladılar. AB ile Kanada’nın özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası barış ve etkin çoktaraflılık gibi müşterek değer ve ortak hedeflerini ortaya koyduğunu ifade eden Baird ve Ashton; Anlaşma’nın ayrıca enerji, sürdürülebilir büyüme ve çevre alanlarında AB-Kanada işbirliğini güçlendirdiğini; araştırma ve inovasyon alanlarında ise yeni fırsatlar sunduğunu kaydettiler.

AB ve Kanada’nın hukuki incelemelerini tamamlamalarının ardından nihai haline kavuşacak anlaşma metninin imzalanması ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.