İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AB ve Avro Alanı’na ilişkin son ekonomik büyüme verileri açıklandı

AB istatistik ofisi Eurostat tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde açıklanan verilere göre, Avro Alanı’nın ekonomik büyüme, 2014 yılının birinci çeyreğinde yüzde 0,2 oranındaki artışa rağmen, 2014 yılının ikinci çeyreğinde durma noktasına geldi. AB’de yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3’lük GSYİH artışı kaydedilirken, yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen GSYİH artışı yüzde 0,2 oldu. AB’de hane halkı tüketim harcamalarında yüzde 0,3 oranında bir artış kaydedilirken, şirket yatırımlarda yüzde 0,3 oranında bir düşüş yaşandı.

2014 yılının ikinci çeyreğinde ABD,  yüzde 1 oranında büyüme kaydederken, AB’de en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkelerin başında Malta (+ yüzde 1,3), Letonya ve Slovenya (+ yüzde 1), Litvanya, Macaristan ve Birleşik Krallık (+ yüzde 0,8) yer alıyor. Romanya yüzde 1, Danimarka ve GKRY yüzde 0,3; Almanya ve İtalya ise yüzde 0,2 oranında düşüş kaydettiler.  Fransa ekonomisi ise bu dönem sıfır büyüme gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası, 4 Eylül 2014 tarihinde Avro Alanı için büyüme tahminlerini revize ederek, yüzde 1’den yüzde 0,9’a çekti.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05092014-AP/EN/2-05092014-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.