İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

Avrupa Komisyonu’ndan ulaşım bağlantıları için 11,9 milyar avro destek

11 Eylül 2014 tarihinde, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini amaçlayan projeler için 11,9 milyar avro tutarında bütçe ayırdığını açıklayan Avrupa Komisyonu, Üye Devletlere bu konuda projeler sunmaları çağrısında bulundu.

Sağlanacak finansmanın, bir bütün olarak ele alındığında ana ulaşım ağını oluşturarak Tek Pazar’ın için can suyu olacak, 9 ana ulaşım koridorunda yoğunlaşacağı belirtildi. Bu finansmanın, tıkanıklıkların giderilmesi, Doğu-Batı bağlantılarının güçlendirilmesi ve şirketler ve vatandaşlar için sınır ötesi ulaşımın daha etkin hale getirilmesi için kullanılması öngörülüyor. Başarılı bulunan projelere Üye Devletler tarafından ortak finansman sağlanacak.

2030 yılına kadar oluşturulması öngörülen ana ağ ile, Avrupa’da 94 limanını demiryolu ve karayoluna bağlanması; başlıca şehirlerdeki 38 havalimanı ile demiryolu bağlantısının sağlanması; 15.000 kilometrelik demiryolu ağının yüksek hızda demiryoluna çevrilmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi için 35 sınır ötesi projenin hayata geçirilmesi öngörülüyor.