İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

Geçici istihdam sektörü ve sorunları ABAD’da ele alındı

Son dönemde geçici istihdam sektörüne yönelik üye ülkelerde görülen sorunların artmasıyla beraber, işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen 2008/104/EC sayılı Yönerge, AB Adalet Divanı’nda (ABAD) ilk kez 9 Eylül 2014 tarihinde detaylı bir şekilde ele alındı. ABAD’daki görüşmelerde, Yönerge dâhilinde “geçici iş ilişkisi” kapsamında çalışan işçilerin gittikleri üye ülkelerdeki çalışma koşullarının garanti altına alınamaması ve çalışanların sömürülmesi sorunu ortaya konuldu.

Özellikle çalışma koşullarında kural ve yasakları düzenleyen Yönerge’nin 4’üncü Maddesi’nin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ajans çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi dışında, geçici istihdam sektörünün geliştirilmesinin de mercek altına alındığı görüşmelerde, kriz ile beraber sektörlerde işgücü temini sağlayacak mekanizmaların hayata geçirilmesi önceliğine yer verildi. ABAD, konuyla ilgili görüşünü 20 Kasım 2014 tarihinde açıklayacak.