İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

AVRO ALANI EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI MİLANO’DA TOPLANDI

12 Eylül 2014 tarihinde AB Konseyi Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde, Milano’da düzenlenen Avro Alanı Ekonomi ve Maliye Bakanları (Eurogroup) Gayri Resmi Toplantısı’nda, AB’deki genel ekonomik durum, başta Yunanistan, İrlanda ve GKRY olmak üzere birçok üye ülkede meydana gelen gelişmeler ve vergi yükünü hafifletmeye yönelik öngörülen yapısal reformlar ele alındı.

Toplantıda, Avro Alanı’nın yeni bir döneme girerek, artık mali istikrarın sağlanmasından ziyade ekonomik büyümenin desteklenmesi ve yeni iş imkânlarının yaratılması konularına öncelik vermesi gerektiği vurgulandı. Avro Alanı’ndaki mevcut düşük büyüme oranı ve durgun enflasyon ortamına karşın, tüm Üye Devletlerin daha etkin eylem planlarını kabul etmeleri gerektiği açıklandı. Bu kapsamda, İstikrar ve Büyüme Paktı ile belirlenen kurallara uyulması, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle daha kapsamlı yapısal reform sürecine geçilmesinin öncem taşıdığı ifade edildi. Yapısal reform kapsamında emek üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusuna öncelik verilecek. Bu hedef doğrultusunda, Bakanlar, Üye Devletlerin vergi sistemlerinin yeniden düzenlenmesi için bazı ortak ilkeler belirlediler.

Bu ortak ilkelerin başlıca öncelikleri şu şekilde:

- En çok savunmasız vatandaşlara uygulanan vergilerin azaltılması;

- Emek üzerinde gerçekleştirecek vergi indirimlerinin büyümeyi daha az zedeleyecek alanlarda alınacak önlemler ile telafi edilmesi;

- Vergi indirimlerine paralel olarak iş gücü piyasasında gerekli görülen diğer reformların da hayata geçirilmesi;

- Bu reformlara geniş anlamda siyasi ve toplumsal desteğin sağlanması.

Toplantıda, Avro Alanı Maliye Bakanları ayrıca birçok üye ülkedeki son ekonomik durumu ve güncel gelişmeleri değerlendirdiler. Bu kapsamda, öncelikli olarak ay sonunda Yunanistan’da yapılacak Beşinci Troyka (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF) gözetim görevine ilişkin yürütülen son çalışmalar ele alındı. GKRY’ye ilişkin değerlendirmede olumlu iken, GKRY’nin özel borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeye yönelik çalışmaların tamamlanması gerektiği belirtildi. Son olarak, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi İrlanda’nın IMF’den aldığı borcu erken geri ödeyebileceğine yönünde yapılan açıklamaydı. Bu konunun ayrıntılı olarak önümüzdeki dönem için görüşüleceği ifade edildi.