İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2014

TÜRKİYE-AB KPK’NIN AVRUPA KANADI BELİRLENDİ

Türkiye-AB KPK’nın AP kanadından oluşan yeni üyeleri, 16 Eylül 2014 tarihinde belirlendi. Buna göre, KPK AP Heyeti Başkanlığı’na Manolis Kefalogiannis (Yunanistan); Başkan yardımcılıklarına Miltiadis Kyrkos (Yunanistan) ve Takis Hadjigeorgiou (GKRY) getirildi. Manolis Kefalogiannis’in KPK Avrupa Kanadı Başkanı olması kesinleşirken; Başkan yardımcılarından birinin değişebileceği kaydediliyor. 

Bilindiği üzere, KPK, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülerek, Ankara Anlaşması'nın 27’inci maddesi uyarınca oluşturuldu. KPK’nın hukuki dayanağını, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma'nın 27’inci maddesi oluşturuyor. TBMM ve AP’den eşit sayıdaki 25'er milletvekilinden oluşan KPK’nın Başkanlık Divanı, KPK iç tüzüğünün 4’üncü maddesi uyarınca, TBMM Heyeti Başkanı ile AP Heyeti Başkanı ve birden çok Başkan Yardımcısından meydana geliyor.  Hâlihazırda KPK TBMM Kanadı,  Başkanlık Divanı, Eş Başkan ve iki Eş Başkan Yardımcısından oluşmakta.

KPK Avrupa Kanadı Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla ilgili nihai tablonun, AP’de siyasi gruplar arasında yapılacak olan görüşmelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, KPK AP Kanadı’nın 25 asil ve 17 yedek üyeden oluşan kesin listesi belirlendi. Grupta yer alan ve çeşitli siyasi gruplara mensup asil ve yedek üyelerin Türkiye’nin AB üyeliği konusunda farklı tutumlara sahip oldukları biliniyor. KPK AP kanadında yer alan Fransız ve Alman Sosyalist üyeler, genellikle Türkiye’nin AB üyeliğine mesafeli duruşlarıyla tanınıyorlar. Asil üyelerden Edouard Ferrand (Fransa) ve Georgis Epitideios (Yunanistan), aşırı sağ görüşlü vekilleri temsil ediyor. KPK AP kanadı asil üyelerden Liberal Alexander GrafLambsdorff (Almanya), Gezi Parkı sonrası Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısıyla hatırlanıyor. Grupta yer alan bir diğer asil üye Renate Sommer da,  KPK AP Kanadında Türkiye’nin AB üyeliğine karşı vekillerden biri olarak tanınıyor. Türkiye’de yakından tanınan eski Avrupa Komisyonu Üyesi Olli Rehn ise, KPK AP Kanadı yedek üyelerinden ve Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen isimlerden biri.