İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM İKLİM ZİRVESİ’NE KATILDI

23 Eylül 2014 tarihinde BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, delegelere hitaben yaptığı konuşmasında, küresel bir sorun olarak ifade ettiği iklim değişikliğini, ekonomik boyutuyla ve mevcut uluslararası müzakere ortamı üzerinden değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvede, BM takvimi üzerinden devam eden uluslararası iklim değişikliği müzakere sürecini ve Türkiye’nin ulusal planları ile bu planların müzakere sürecine katkısını değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılından itibaren uluslararası müzakere ortamına yansıyan güven sorununun üstesinden gelinmesi için çözüm önerisi olarak, küresel işbirliği seçeneğini öne çıkardı. Tüm tarafların, müzakerelerin canlı tutulmasından ve küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasından sorumlu olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada, gelişmiş ülkelerin sorumluluklarının özellikle azaltım ve daha önceki müzakere süreçlerinde karar bağlanan mali destek mekanizmalarının (Yeşil İklim Fonu, kayıp ve zarar mekanizması) içinin doldurulması noktasında belirginleştiğini vurguladı. Erdoğan, iklim değişikliği sorununda en az paya sahip az gelişmiş ülkelerin haklarının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası çabaların ortak noktada buluşma sebebi olan ve 2015 yılında Paris’teki BM’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda imzalanarak 2020 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen uluslararası bağlayıcı bir iklim değişikliği anlaşması üzerinde uzlaşı sağlanmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut süreçteki sorunlardan da yola çıkarak, 2020 yılından itibaren yeni bir rejime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yeni rejimle şekillenecek sürecin, daha adil ve tüm tarafları kapsayıcı niteliğe sahip olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’te kalıcı bir çözüm için anlaşma metninin mutlaka imzalanması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Bu konuda Türkiye’nin de hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye olarak, 2011-2023 Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde sunulan hedeflere ulaşılması için yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erdoğan konuşmasında, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 30 oranına artırma, enerji yoğunluğunu yüzde 20 oranına indirme, enerji verimliliğini artırma ve Türkiye’de 1,3 milyon hektar ormanlık alanın oluşturulması çalışmalarının gündeme geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin, uluslararası müzakere ortamına yönelik savunduğu, “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi temelinde, bazı ülkelere esneklik tanınması çağrısında bulundu. Türkiye olarak özel şartlar, ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevrenin korunması öncelikleri etrafında şekillenen ulusal strateji planlarına değinen Erdoğan, Türkiye için geçerli olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de yeni teknoloji modellerinin yaygınlaştırılması ve mali destek mekanizmalarından yararlanılması çalışmalarına, uluslararası alandan gelecek desteğin önemli olduğunu hatırlattı.  

“Uyum” ve “azaltım” çalışmalarının paralel yürütülmesi gerektiği inancını paylaşan Erdoğan, 2015 yılında yapılacak Paris Konferansı öncesindeki son toplantı olması nedeniyle, bu yıl Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilecek 20’nci Taraflar Konferansı’na atıfta bulunarak, tüm tarafların 2015 yılının ortasına kadar azaltım taahhütlerini açıklaması gerektiğini ve bu konuda Türkiye olarak, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında emisyon azaltım hedeflerinin 2015 yılının ortasına kadar tamamlama hedefinde olduklarını açıkladı.