İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

G20 Ülkeleri Maliye Bakanları Zirvesi yapıldı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları, 20- 21 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen zirvede küresel ekonomide talebin ve ekonomik büyümenin artırılmasına ilişkin strateji önerileri ortaya koyarken, yatırımların rolüne de vurgu yaptı. Kamu tarafından desteklenen büyümeden çok, özel sektörün desteklediği büyümeye doğru yönelmeye karar veren Maliye Bakanları bu kapsamda özellikle altyapı yatırımlarının artırılması amacıyla “Küresel Altyapı Girişimi” oluşturulması üzerinde uzlaştı. Söz konusu girişim, çok yıllı bir altyapı gündemi uygulanması ve bunun için bilgi paylaşımı platformu oluşturulmasını öngörüyor. Büyüme stratejisinin uygulanması amacıyla nitelikli kamu ve özel sektör yatımlarının destekleneceği vurgulandı.  G20 liderleri 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek zirvede konuyla ilgili bir mekanizma ortaya koyacaklar.

Vergilendirme konusuna ilişkin olarak G20 Bakanları, OECD’nin BEPS projesi olarak adlandırılan ve çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi kapsamında alınması gereken önlemleri içeren taslak üzerinde de anlaştı. Zarar verici vergi uygulamaları ile mücadele kapsamındaki çalışmalara 2015’e kadar hız verilecek. Diğer yandan G20, şeffaflığın yetersiz olduğu 14 ülkeye, bu konuda iyileştirme yapmaları için baskı yapıyor. 47 ülke kendi aralarında 2017’den itibaren mali bilgilerin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardı.