İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

Erasmus istihdam edilebilirliği ve iş hareketliliğini artırıyor

Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin gerçekleştirilen araştırma, yurtdışına eğitim ve mesleki eğitim için giden gençlerin yalnızca belirli alanlarda bilgi edinmekle kalmayıp, işverenlerin değer verdiği birtakım kilit çapraz (transversal) becerilerini güçlendirme imkânı bulduğunu ortaya koydu. 22 Eylül 2014 tarihinde açıklanan Avrupa Komisyonu’nun “Erasmus Öğrenci Değişim Programı Etki Analizi” başlıklı araştırmasında yer alan tespitlere göre, uluslararası deneyime sahip yeni mezunlar, işgücü piyasasında uluslararası deneyime sahip olmayan gençlere kıyasla daha şanslı. Yurtdışında eğitim veya mesleki eğitim alanların, uzun vadeli işsizlik sorunu yaşama ihtimali yurtdışı eğitim deneyimi bulunmayanlara kıyasla yarı yarıya daha az. Bunun yanında, mezuniyetten itibaren beş yıl içinde yurtdışı tecrübesine sahip bireylerin işsizlik oranı yüzde 23 daha düşük. Bağımsız uzmanlar tarafından aralarında öğrenci ve işverenlerin de bulunduğu 80.000 kişiden alınan bilgi ışığında hazırlanan araştırma, Erasmus hakkında hazırlanan en kapsamlı araştırma olma özelliğine sahip.

Araştırma, işverenlerin yüzde 92’sinin işe alacakları adaylarda, Erasmus’un geliştirdiği hoşgörü, güven, problem çözme becerileri, merak, bireyin kendi güçlü ve zayıf yönlerinden haberdar olması ve iş seçiminde kararlılık gibi kişilik özelliklerine önem verdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Erasmus’a katılan öğrencilerin yüzde 40’ı mezuniyet sonrası en az bir kez ikamet ettikleri veya çalıştıkları ülkeyi değiştirdi; yüzde 93’ü ise yurtdışında yaşamayı hayal ediyor. Erasmus öğrenci değişim programına katılmış öğrencilerin yüzde 33’ünün kız veya erkek arkadaşı farklı bir milletten gelirken, yüzde 27’si eşiyle Erasmus kapsamında eğitim görürken tanışmış. Erasmus’un faaliyette olduğu 1987 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon bebeğin Erasmus’a katılmış ebeveynlere doğmuş olmasının yüksek ihtimal olduğu araştırmada yer aldı.

Araştırma sonuçlarına http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.