İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

Denetim otoriteleri AB finansal sistemindeki riskleri değerlendiren ortak bir rapor yayımladı

22 Eylül 2014 tarihinde Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi ile Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi tarafından, AB finansal sitemindeki risk ve zaafların giderilmesine yönelik bir rapor yayımlandı. Üç denetim otoritesinin hazırladığı ortak raporda; müşteri ilişkileri, ürün tasarımı ve pazarlaması, çıkar çatışmaları gibi konularda doğabilecek risklere işaret ediliyor. Bu doğrultuda rapor, piyasa koşullarındaki iyileşmenin devam edebilmesi için; kurumsal yönetimi güçlendirecek kuruluşların sayısının artırılması gerektiğine ve yüksek borçluluk, jeopolitik sorunlar gibi iyileşme sürecini sekteye uğratabilecek meselelerin üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Söz konusu rapora,

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/JC+2014+063+%28Report+on+Risks+and+Vulnerabilities+in+the+EU+Financial+System+Autumn+2014%29_for+publication.pdf 

internet adresinden ulaşılabilir.